‘Türkler galaktik uygarlıklardan geliyor’

‘Türkler galaktik uygarlıklardan geliyor’

  • Post author:
  • Post category:Genel

‘Türkler galaktik uygarlıklardan geliyor’
“Türklerin ‘galaktik uygarlıklar’dan biri olan Siriusyen varlıklar tarafından genetik bir aşılanmadan geçirildiği”
Sirius ve Mu kültürlerinin
Türk kültür tarihinin ana yapı taşlarını oluşturduğu
Karaman-Konya-Akşehir üçgeninden yayılacak enerjinin
Türkleri farklı bir zaman boyutuna götürüceği
(Yüze yakın bu bölgede obruk oluştu ve obruk oluşumu sürüyor)
Türk toplumunun özel bir toplum olduğu belirtilerek bu özelliğini yaratılışından ve sonradan eklenen üstünlüklerinden
elde ettiği ve onu “Tanrının Kırbacı” haline getirdiği
“Atatürk de Mu ve Atlantis’ten gelme özellikleriyle
Agarta’da, dolayısıyla Ergenekon’da da inisiye olmuş:
Alp, Eren ve
doğru yol gösteren (mürşit) bir Bozkurt’tur.
Esra Alus
-Milliyet Gazetesi-31-07-2008.
.
Kökümüz ,Demir kazık yıldızından (vega takım yılıdızı) gelmektedir.
Yıldızın özellikleri biliniyor ki ismine Temir Kazık yıldızı deniyor.
Demir Kazık yıldızı,sembolü Kurt, As An’a.
Kök yüzünün en parlak yıldızıdır.
Güneşten 8.6 ışık yılı uzaklıkta olmasına rağmen parlaklığı güneşin 23 katıdır.
Astronomlar Sirius-B için ‘’küçük yıldızlardan biri olmasına karşın yoğunluğu oldukça ağır bir yıldızdır ‘’ derler.
İnsan aklının algılamakta zorlanacağı bir nokta ki, bu yıldızdan alınacak minik bir maddenin 1 ton geleceği söylenmektedir.
Yer çekimi ve madde yoğunluğuyla birlikte değişim gösteren bu ağırlık oranı, dünyamızla kıyaslayınca çok şaşılasıdır.
Yoğunluğu demirden daha sert olan bu maddenin yer yüzündeki en sert mineral olan elmastan 300 kat daha sert olduğu düşünülmektedir.

Bu yıldıza Türk astral kültüründe de demir gibi sert anlamında Demirkazık yıldızı denir.
Demirkazık, Evrenin direği ve Kökün kapısı olarak adlandırılır. Sıcak ve soğuğun bu kapıdan geçtiği düşünülür.
Bu yıldızın güneşle birlikte doğduğu temmuz ve ağustos ayları orta ve kuzey enlemlerde kavurucu sıcakların olduğu köpek günleri olarak adlandırılır.
Hatta İngilizce’de “Dog Days” ifadesi buradan gelir.
Bu günlerde sıcaklığa bağlı olarak salgın hastalıklarda da artış gözlemlenmiştir.
Demirkazık’tan sıcaklığın yeryüzüne inmesi gibi düşünebiliriz bunu.
Ata uygarlıklarında bu yıldız tanrının ışıklı ülkeleri olan kök ile yeryüzünü birleştiren kutsal bir kapıydı.
Bu yıldız ruhlar âlemi ile ölümlülerin yaşadığı maddi âlemin sınırıydı.
“Tanrıyla insanı ayıran çizgiydi” de denilebilir.
Tanrı insanlara bu kapıdan iyilikler gönderirdi.
Şaman
Samanyolu’nun Büyük Yarığı da, bizim bu gün “Sırat Köprüsü” olarak bildiğimiz anlatımın doğmasına neden olmuştur.
Türklerin (ok Türü>Türk) yaradılış anlatımında gökten mavi ışık huzmesi içinde inen Gök (mavi) kurt sembolü yaygındır.
Orta Asya’da kök Türklerin (Tür ük Bil Uygarlığı) Türeyiş anlatımlarına göre tüm ailesi yok edilen bir çocuk (ki sembolik anlamda bu, bizim güneş sistemimiz) dişi bir kurdun (Demir kazık yıldızı) yol göstermesiyle kurtulur.
Kurt çocuğu emzirir ve çocukla evlenir.
(Aklınıza Türk Yiğidi, Tarkan anlatımını getiriniz) Kök Tanrı, yer yüzüne kurt biçiminde iner.
Ezoterik öğretilere göre de dünya planetinin oluşması da aslında Sirius (köpek yıldızı) ile güneş sisteminin evlenmesinin sonucudur.
Mavi ışıklı kurdun, soyu yok olmuş bir çocukla evlenmesi benzerliği ne kadar ilginçtir.

Türklerin eski inançlarında kurt kutsal sayılır.
Yaradılış efsanelerinin çoğunda ve dünyanın sembol havuzunda dişi kurt önemli bir anlam içerir.
Kök yüzü tarafından gönderilen Aşina(Asena) adındaki bir dişi kurdun efsanesi günümüze kadar gelmiştir .
Kurt resimleri pek çok Türk kavminin bayraklarında yer almış, ordu komutanlarına Kök-Böri denmiştir.
Kök eski Türkçede Gök, Böri ise Kurt demektir.
Tarihe bakarsak eğer; Türkler’e ait en eski belge niteliği taşıyan ve MS V1. yy’da oluşturulan Mahan Tigin adlı bir Türk şehzadesine ait olan Bugut yazıtlarında da taşlara kazınmış kurt kabartmaları görürüz.

İlginç bir bilgi daha: Atatürk’ün 1927 yılında İngiltere’ye bastırttığı ilk paranın üstünde kurt ambleminin olması bu geleneğin hala devam ettiğinin bir göstergesidir. Ayrıca 1960’lara kadar Cumhuriyetin ders ve tarih kitaplarının kapağında bir kurt kafası sembolünün bulunduğunu belirtmekte fayda var.

Bkz 1927’de basılan Türk parası ve üstündeki kurt sembolü. (İngiltere’de 88 altına bastırılmıştır.)
Ders kitaplarının kapağındaki Kurt sembolüyle alakalı görüntülerimi de bulunca ekleyeceğim. Bilgisayarımda 10.000’den fazla görüntü olduğu için arayıp bulmaya üşendim açıkcası. Şimdilik söyleyebileceğim, Sağ tarafa bakan bir kurt kafası figürü olduğudur.

Yıldızımıza dönersek eğer; bu yıldızın rengi hakkında da farklı görüşler vardır. Genelde kırmızı, turuncu renklerle anılmasına rağmen 1. yüzyılda yaşayan şair Manilius ve 4. yy da yaşayan Avienus bu yıldızı deniz mavisi olarak ifade ederler. Japon dilinde de mavi yıldız olarak geçmektedir.
yazının devamı ve link yorum bölümünde
.
Vega takım yıldızının Türkçesi Kutup yıldızıdır.
Kutup yıldızı en par>lak yıldızdır.
Kuzey bölgesini gösterir.
Günümüzden 13,000 yıl kadar sonra, kuzey yarı kürenin kutup yıldızı, bugünlerde yaz aylarının parlak yıldızlarından olan Vega olacaktır.
Kıble,kıbela olarak da bilinir.
Kutup yıldızındaki kişi oğ’ullarının ismi; Oğ olarak anılır.
Mars gezegenindeki kişi oğullarının ismi Os/z olarak anılır.
Mısır uygarlığının ön Türkçe ismi Ot/d Oğ/k ‘dur.
Ot Oğ;Işık oğulları demektir.
Oğ Oz/Oğuz = Görünen Işık Spektrumu.
Yazıtlarda Oğ Oz Kağanın Konumu Oğ/k Üs olarak geçer.
Oğ Üs =
Kutup Yıldızının Yer yüzündeki Elçisi/Peygamberi demektir.
Oğuz kağan Vega yıldızdan Marsta gelen (On Ok/Qun ) kozmik ışınımlardır.
Oğuz Kağan Destanını yeniden okuyunuz….
Babası Kara Han (kara enerji)
Annesi Ay Han (Beyaz>enerji)
Eşi Ulu Anamız,Anau,As Anamız/Asena zaten
Gökyüzünden ışınlanarak gelmiştir.
.
Otozom’lar, cinsiyet kromozomu olmayan kromozom grubudur.
Türlerde çift halinde bulunurlar.
X ve Y kromozomları otozomal kromozomlardan değillerdir.
Genellikle cinsiyet kromozomları, gonozomlar, allozomlar ve heterozomlar aynı anlamda kullanılırlar, bunların zıddı olan otozom kromozomlardır.
İnsan vücudunda 23 çift kromozom bulunur
(22 çift otozom, 1 çift gonozom).
X kromozomu, iki eşey kromozomundan biridir.
Bütün insanlarda birisi mutlaka bulunurken,
kadınlarda “46, XX”; erkeklerde “46, XY” normal karyotip olarak bilinir.
Eşey kromozomları insanlarda bulunan 23 homolog çiftin biridir.
X kromozomu, 153 milyondan fazla baz taşır.
Kadın hücrelerindeki toplam DNA’nın yaklaşık %5’ini,
erkek hücrelerindeki toplam DNA’nın %2,5’ini içerir.
Her insan normalde eşey kromozomlarından ikisini bulundurur.
Kadınlar X kromozomuyla birlikte X’ten bir tane daha taşırlarken (46, XX), erkekler, X’in yanında Y kromozomunu (46, XY) bulundururlar.
Zeka tamamen X kromozomu üzerinden taşınır.
Homolog kromozom, biri anneden biri babadan gelen şekil ve büyüklük bakımından aynı olan kromozomlardır.
Biri babadan, biri anneden gelen benzer şekil ve büyüklükteki, aynı karaktere etki eden kromozom çiftlerine denir.

 

https://www.youtube.com/watch?v=5C_-HLD21hA…

SIRIUS: from Dr. Steven Greer - Original Full-Length Documentary Film (FREE!)
youtube.com
***
https://www.youtube.com/watch?v=LKDS0Cvgz5s&fbclid=IwAR3cNVZlNeK3yEVsElYXi_MGvUpRsO5cROmyXVAnJmeUQNGdggNLUm8OkC0
***
https://www.youtube.com/watch?v=3acljAhX9_s&fbclid=IwAR3vQ1SNwREiqlBFPPNTmcB-0Mo4oQfZbkXIFJ9qj0yFHGP-lFEzvaV9-B8
***
https://medium.com/@diamondtema/sirius-%C5%9Fira-y%C4%B1ld%C4%B1z%C4%B1-hakk%C4%B1nda-31e388be83e6
***
http://www.milliyet.com.tr/gundem/turkler-galaktik-uygarliklardan-geliyor-973060?fbclid=IwAR0E7pC0kTPqMKDOhFsBn_S2iAq34Lj9t-1Z9AHqkgyaN9lonrP6LarAM64