LİBYA MUHTIRASI İLE 9 ADA DAHA GİTTİ !…

*05 Aralık 2019’da TBMM’den jet hızıyla geçirilen Türkiye-Libya Mutabakat Muhtırası ile Lozan Antlaşması’nın 12. Maddesindeki haklarımızın büyük çoğunluğunu kaybettik. Muhtıra, tescil edilmek üzere Birleşmiş Milletler’e gönderildi.  

*Bazı emekli amiraller, diplomatlar ve akademisyenler tarafından kamu diplomasisi ve halkla ilişkiler çalışması yapılarak Libya Muhtırasına övgüler düzülüyor. Ama durum hiç te parlak değil.

LİBYA MUHTIRASI İLE TÜRKİYE NE KAZANDI NE KAYBETTİ ?…

*18 Mart 2019’da BM’ye gönderilen Türk Kıta Sahanlığı sınırları, 27 Kasım 2019 Libya Muhtırası ile 1,5 boylam batıya çekilmiş ve Türkiye yaklaşık olarak 12.000 Km2 kıta sahanlığı kazanmıştır. Ancak, sınırlı bir kazanca karşılık olarak Türkiye’nin çok büyük kayıpları vardır.  

*Türkiye, Girit Adası’nın dörtte üçü ile Girit’in etrafında bulunan 14 ada ve 80.000 Km2 lik Kıta Sahanlığını kaybetmiştir. Girit’in etrafında bulunan 5 ada daha önce 2004 yılında Yunanistan tarafından işgal edilmişti. Libya Muhtırası ile Osmanlı Devleti’nden miras kalan 9 ada daha gitti. Yunanistan’ın egemenliği altına koyulan ada sayısı 18’den 27’ye çıktı.

*Tayyip Erdoğan, “Libya Muhtırası ile Sevr tersyüz edildi” dedi ama tam aksine Türkiye sürekli olarak Sevr’e yaklaşıyor. 

BÖYLE SAFLIK GÖRÜLMEDİ, ÇAVUŞOĞLU VE EKİBİ  8 BİN KM2 LİK TÜRK KITA SAHANLIĞI’NI LİBYA’YA TERK ETTİ !…

*Libya Muhtırası ile Türk Kıta Sahanlığı’nın 72.000 Km2 lik kısmı Yunanistan’a, 8.000 Km2 lik kısmı da Libya’ya terk edildi. 

Konu ile ilgili açıklamalarım ve belgeler eklerde sunulmuştur.

Saygılarımla,

Ümit YALIM

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri

yurduma can feda

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!