KUŞAKLAR TANIŞMALI…( I ) – BİZİM KUŞAK…

KUŞAKLAR TANIŞMALI…( I ) – BİZİM KUŞAK…

Noyan Umruk

Türkiye’de halen hayatta olan kuşakların genelgeçer özelliklerini merak ettiniz mi hiç…

Kuşakların ortalama nitelikleri yaşadıkları tarihsel dönemin ekonomik, kültürel vb. niteliklerinin türevi kuşkusuz…

Alan sosyal psikologların alanı ve onlar şöyle tanımlıyor ve sınıflandırıyorlar bu kuşakları…

Baby Boomer Kuşağı (1965 öncesi doğumlular)

En genci ellili yaşların ikinci yarısında…

Onların lakabı “Sandviç Kuşağı”, çünkü önce çocuklarına, sonra yaşlanan ana-babalarına baktılar ya da ilgilerini hiç eksik etmediler…

Dünya’da insan hakları hareketleri ve radyonun altın çağı…

Türkiye’nin ise II. Harp ve sonrası ve çok partili döneme geçiş sancılarını yaşadığı, 27 Mayıs Anayasası ile çağdaş anlamda siyasi ve medeni haklar yanında sosyal ve ekonomik haklarla ve de planlı ekonomiyle tanıştığı yıllar…

Bu atmosfer içinde kanaatkâr, sadakat duyguları yüksek bir kuşak oluşmuş… Aynı yerde, işte uzun süre çalışıp, kök salıyorlar… Teknolojiye ilgi duymak istiyorlar; ama genellikle derinliklerine inmeyi beceremiyorlar…

Aslında babaları gibi otoriteye saygılılar…

Delinen pantolonlarına yama vurmaları,
– Yıpranan giysilerini onarmaları,
– Sökülen, eskiyen ayakkabılarını tamir ettirmeleri,
– Bozulan radyoyu tamir ettirmeleri vb. hala süren alışkanlıkları sadece yoksulluğun türevi tutumluluktan da değil…
Onlar bunları yapmakla, bir yandan da kendinden sonraki kuşaklara mesaj vermeye çabalıyorlart

Onlara;
– Eşleriyle araları açıldığında, alternatiflere yönelmeden aralarını düzeltmelerinin mümkün olduğuna,
– Çocuklarıyla aralarına kara kediler girdiğinde bu durumun vakit geçirmeden telafi edilmesinin gerekliliğine,
– Arkadaşlarıyla, komşularıyla, dostlarıyla bağları koptuğunda; yenilerini aramakla vakit kaybetmeyip, aralarındaki bağları tekrardan bağlamalarının kaçınılmaz olduğuna…müthiş bir örnek olması için, onların böyle bir yetenek geliştirmeleri için onlara “prototip” olmaya da çalışıyorlardı.

Yani bir yandan yeni neslin;
– Onarıcı,
– Telafi edici,
– Tamir edici,
– “Arabulucu” özellik kazanmasına önayak olmak istiyorlar…

Ancak içlerinden çıkan idealistler toplumsal haksızlıklara isyan edip 68 gençlik hareketlerinin mimarı oldular…(*Efendim, naçizane bu satırların yazarının da aidiyeti kuşağın bu bölümüne …)

Kanaatkâr olan büyük çoğunluk ise hayattan beklediklerini elde ettiğini düşünerek tatmin ve mutlu olmakta… Kim bilir belki de daha iyi yapıyorlar… Yorum sizin…

İşte, İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonraki “nüfus patlaması” yıllarında doğan bu 1 milyarı aşan bebekle oluşan bu kuşağa “Baby Boomers” deniyor.

Aslında “Baby Boomer” sözcüklerinin anlamı II. Dünya savaşı ile soğuk savaş arası doğmuş olan kuşak… İlginç bir anlamı daha var: Yetişkin erkek kanguru…

Bu kalabalık bebek nüfusu büyüdükçe, ihtiyaçlarına göre çeşitli sektörler de her on yılda bir müthiş büyüme gösterdi.

1960’lı yıllar televizyon yılları; 70’ler fast food; 80’ler – bebekler evlenme çağına geldiği için – gayrimenkul yılları;

90’lar, artık sıra yaşam kalitesini yükseltmeye geldiği için, mikrodalga gibi elektronik ev aletleri ve ardından, iletişim patlamasıyla internet ve cep telefonu yılları oldu.

2000’lerde artık yaşları 50’yi geçmişti, ceplerinde paraları var; ömrün uzadığını biliyorlar; “iyi yaşlanmak” hatta mümkünse yaşlanmamak için sağlık ve güzellik-bakım sektörlerini de patlattılar…

Şimdilerde savaş sonrasının yokluklarını, sıkıntılarını, sürdüre geldikleri alışkanlıklarını unutmadılar ama elverdiğince çağın gereklerine uymaya çabalıyorlar…

Durun hemen gitmeyin,.. Davazlı diyor ki:” Nereye çekip gidiyo bunna be daayı daha garpız kesceğdik be yaa… Öbüteki guşşaklaa nolcek… ”

Neyse bir çay molası verelim; kuşak kuşak devam edeceğiz…

Dr. Noyan UMRUK

yurduma can feda

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!