Ankara’da Üç Öğrenci İntiharı Üzerine

Ankara’da Üç Öğrenci İntiharı Üzerine

M. Morgül

15-25 Mart tarihleri arasında Ankara üç öğrenci intiharı ile sarsıldı.

Öğrenci intiharlarının artmasında gerek sanal ortamda gerek ders kitaplarında karşımıza çıkan çocuğu hayata bağlamak yerine hayal âleminde gezdiren akıl karıştırıcı görsellerin rolü olabileceği varsayımından hareketle, savcılık soruşturmasına katkı olabileceğini de düşünerek, ders kitaplarına ilişkin yazmaya karar verdim.

Ortaokul 7.sınıf, Lise 1.sınıf ve ODTÜ 1.sınıf öğrencisi olan üç evladımızın hayata veda etme kararında etken olabilecek tüm diğer faktörleri bir tarafa bırakarak ilkokul 1.sınıftan itibaren okumuş oldukları tüm ders kitaplarını da bir tarafa bırakarak, sadece Matematik 1.sınıf kitabına bakacağım.

2005 yılından itibaren 2012 yılına kadar beş kez basılan bu kitabın 4.basım (2008) olanına masaldan matematik problemi sorduğu için eleştiri yazmışım ve Eğitim Küresel Piyasaya Teslim (2004-2010 yazıları) kitabıma koymuşum. Arşivimde şu anda 2009/5.basım olanı var. Kapağında bile çok enteresan hatalar var:

Daha kapağında çocukların zihni allak bullak edilmekte, matematiğin temeli olan ONLUK SİSTEM kaosa döndürülmektedir. Abaküsün iki kenarı arasında çok net şekilde on tane boncuk seçilebilir halde olmalıydı.

Birincisi, boncuklar amaca aykırı şekilde kuralsız ve dağınık halde göründüğü için onluk kümeyi vermemektedir; bu görselle abaküs kavramı oluşturulamaz.

İkincisi, kenara yaslanan bir resim sınırsız uzamış gibi algılanır, o nedenle mutlaka bir çerçeve (paspartu) içinde sınırı belli edilmelidir. Burada boncukların sayısı da sınırsız uzunlukta dizilmiş gibi algılanır. Sınırsızlık sayılabilir değildir, bu nedenle bu görsel akla uygun değildir.

Abaküs üzerine öylesine atılmış plastik rakamların ise orada matematiksel hiçbir değeri yoktur. Abaküsün zeminde yer aldığı düzlem ile rakamların yer aldığı düzlem, açılrı farklı iki ayrı düzlem olup bunların üst üste bindirilmesiyle ortaya çıkan kaos (mekanı bulandırma) edimi çocukta algılama sorunu (algıda kaos) yaratır.

Kitabın kimlik bilgilerinden Ziya Selçuk’un Talim Terbiye Başkanı olduğu 2005 yılında onaylandığını ve 2009 yılında beşinci defa basıldığını öğreniyoruz:

Şimdi; Ankara’da intihar eden üç evladımız da ilkokula başladığı yıl bu Matematik kitabını kullanmış görünüyor. Bu nedenle bu kitapla ilgili 2008 yılında yazdıklarımı yayınlanmış kitabımdan kısaltarak buraya alıyorum:

İLKÖĞRETİMDE EĞİTİCİ OLMAYAN DERS KİTAPLARI

Öğretmeden başarıyı ölçmek zorbalıktır.” Konfüçyüs

1.Sınıf Matematik Ders Kitabında Pedagojik Yanlışlar

(MEB Devlet Kitapları, 4.Baskı, Ankara 2008)

1.Ünite / 1.konu: “Çevremizdeki Nesneleri Tanıyalım”

Sayfa 2-9’da, KÜRE ve PRİZMALAR; oysa bunlar 5. sınıfta verilir. Matematiğe geometriyle başlanmaz.

Sayfa 11-13’de, “yüksek-alçak”, “içinde-dışında”, “önünde-arkasında” kavramları için verilen resimler çocuğun yakın çevresi değildir ve yanıltıcı şekilde verilmiştir:

“En uzun oturağı gösteriniz” için verilen oturaklar gerçekte aynı boydadır, fakat perspektif olarak uzakta olan kısa görünmektedir. Çocuğa görsel yanıltma yapılmakta, aklı karıştırılmaktadır.

“En kısa binayı gösteriniz”; yüksek-alçak kavramı öğretilirken “kısa” kavramı kullanmak kavram karmaşası yaratır.

“En uzun çocuğu gösteriniz”; görselde topu tutamayan kısa boylu çocuğun yaşadığı öfke resmedilmiştir; boyu kısa olduğu için aşağılanmış gibidir. Uzun-kısa kavramı çocukları aşağılayarak verilemez!

Sayfa 26-27-29, konu; “Hangisi az hangisi çok”: “Un” gibi tane ile sayılamayacak nesnelerle az-çok kavramı veriliyor, akıl karıştırır. İleride kilo ile satılacak nesnedir.

“Hangi tabaktaki un çok?”; “Hangi saksıdaki çiçek çok”; “Kirazı az olan sepet hangisi?”; “Üzümü az olan asma hangisi?” gibi sorular yanlıştır; çocuğa kesin sayılarla ifade edilebilen sorular yöneltilmelidir.

Sayfa 28’de verilen etkinlikler tamamen yanlıştır. Örneğin; “İki kavanozun içine çakıl taşı koyun, sallayın, hangisinin sesi daha çoktur?” Denemesi bile ödev verilemez; cam kavanoz kırılır. Hem de bu sorulan sayılabilirliği olmayan “sesin çokluğu” ile müziğe ait bir kavram da yanlış öğretilmektedir, çünkü müzikte sesin çokluğu “kuvveli ses” (forte) ile ifade edilir. Eğer müzik kavramı olarak değilse, gelişigüzel bir sesin çok duyulması sözkonusu ise buna “gürültü” denir. Ancak her durumda matematiksel çokluk, yani sayılabilir çokluk ile hiç ilgisi kurulamaz ve çocukta yanlış üstüne yanlış bombardımanına dönüşür.

Algıda kavram karmaşası yaşatılan çocuğun gerçek hayatla bağları zayıflar.

7.konu; “Sevimli rakamlar ailesi”: Ders yılının yarısı bitti ve rakamları çizmeye daha yeni gelinebildi! Birkaç ay da sadece rakam çizmeyle geçecek! Birçok çizimde soğuk hayvan dediğimiz sürüngenler resmedilmiş haldedir, bunlar iticidir, çocuğu matematikten soğutur.

Sayfa.30’da, “1” rakamı için verilen örnek en uzakta olan “güneş”; elle tutulabilir somut nesne değildir, çizimi istenen rakamların hepsi de eğik yazılmış haldedir. (s.30)

Etkinlikte, “Kibrit çöplerinden 1 yazınız” olmaz, çünkü kibrit çöpünün kendisi “BİR” için örnektir.

Sayfa 36-37’de, 2 rakamına “helikopter” (uzaktadır, bir görünüp bir kaybolur) örnek verilmez.

3 rakamını “denizatı” örnek verilemez. Asla ele alınıp sayılamaz.

4 rakamına “ördek yavruları” (farklı resimler var; 2 ördek, 1 civciv, 1 kaz yavrusu,)

4 dans eden karınca(!); yaşamda asla gözlenmesi mümkün olmayan hayali resimler matematikte örnek verilemez.

Sayfa 42’de, 7 rakamı için; elleri havada dağa tırmanan dağcı olmaz, dağcılar bu kadar uzaktayken kuşlar bu kadar büyük görünemez, yazının üzerinde yürüyen timsah olmaz.

Mutlu ile Kutlu sorunu: Sağ alt köşeye yerleştirilen sanal iki kahraman, öğrenciyi konuyla ilgisiz sayfalara yönlendirerek dikkati defalarca bölmektedir.

2.Ünite /1.konu: “Çevremizdeki Silindir ve Konileri Tanıyalım”.

Bu geometrik şekiller 5. sınıf konusudur.

Sayfa 56’da, başlık, resmin üzerine getirilerek okunaksızlaştırılmıştır.

Sayfa 58’de, “Pırasa, salatalık ve kabak keserek…” etkinliğinde bıçakla kesilecek şeyler önerilmektedir. Bıçakla değil makasla kesilen etkinlik çocuğa verilir.

Sayfa 60-61’de, “üstü”, “yanı”, “etrafı” kavramları veriliyor; bunlar matematiksel kavram değildir. Buradaki resimlerde çocuklar için tehlikeli pozisyonlar var; ellerinde balonla dönen oyuncakta bir yere tutunmayan çocuklar ve mevsime göre yanlış giysiler…

3.konu: “Saymaya Başlıyorum” (s.64-65)

Yarı yıl geçti, saymaya yeni başlıyorlar. İlk saydıkları ise bu sayfada verilen eğri büğrü fidanlar! Sınırsız bir alanda, fidanların neden böyle dikildiği anlaşılmaz olan bir resim. Çocuk, yazının altına girdirerek görünemeyen fidanları görmek için zorlanır, sayamaz.

Sayfa 66-67’de, öylesine serpiştirilmiş eğri büğrü kuralsız resimleri çocuğun sayması isteniyor. Resimlerde onluk sistemi veren bir kural yok!

Kitabın kapağındaki abaküs resmi de onluk sistemi göstermiyor, tersine, boncuklar sınırsız dağılmış halde duruyor.

7.konu: “Zamanı Öğreniyorum. Takvimi Okuyorum.”

Sayfa 82-83’de sunulan resimlerle takvimler örtüşmüyor:

-Sayfa altında verilen Anıtkabir (arka bahçeden görüntüde) ve okul bahçesinde şenlik fotoğraflarına bakılırsa 10 Kasım ve 29 Ekim günleri takvimde gösterilmelidir, ancak takvimlerin ikisinde de bunlar yoktur; 25 Ekim, 31 Ekim işaretlenmiştir.

– Davetiyede ise Ali Kutlu’yu 30 Ekim günü doğum günü kutlamasına davet ediyor, Eda Mutlu’yu 29 Ekim günü ziyarete gelecek!

Bu iki sayfanın resmi yerdeki halıya bakılırsa bir bütündür, ama ayrı iki resimmiş gibi soru sorulmaktadır. Çocuk “mekân” kavramını karıştırır. Ayrıca yerdeki halıya papazların elinde tuttuğu haç resmedilmiştir.

-Mutlu’nun parmağı neden 31 Ekim’i göstermektedir; bu tarih Evangelist bayramı olup Hindi eti yedikleri, cadı masalları anlattıkları, büyücü şakaları hazırladıkları, korku filmi izledikleri gündür.

-Anıtkabir fotoğrafı arka bahçeden çekilmiş ve sayfanın dibinde haç resminden daha aşağıdadır. Bu saygısızlıktır. Cumhuriyet Bayramı töreni de aynı şekilde değersizlik imajı verecek şekilde sayfanın altındadır.

Bu sayfada takvim öğretmek değil, çocuğun milli değerlerinden kopartılması söz konusudur.

ÇOCUĞUN DİKKATİNİ DAĞITTIKTAN SONRA…

4.Ünite. Konu: “Geriye Sayalım”.(s.130-131)

Tam sayfa resim, su altında karışık halde yüzen balıklar. 20’den geriye sayılması isteniyor. Balıklar sıraya dizilmiş halde değiller ve yirminci balık yem olmak üzeredir. Burada, çocuğun dikkati yutulmakta olan bu balığa gider, aklı karışır. Zaten suyun altında balıklar Matematiğin konusu değildir! Hareket halinde nesneler sayılabilir değildir, birim oluşturmazlar.

Çocuğun dikkatini dağıttıktan sonra ondan bir şey istemek ona haksızlıktır.

-Balıklı görselin altında yer alan iki küçük fotoğrafta ise sıkışık haldeki halk oyuncularını saymak mümkün değildir; seçilemeyecek kadar küçüktürler. Zaten onları sayması da istenmemektedir, ki bu durumda bu resmin orada dikkat dağıtmaktan başka işlevi yoktur.

Bu sayfada insanlar balıktan daha küçük resmedilmiş, büyük-küçük kavramı tersine çevrilmiştir.

Sayfa 134-135’de; Çıkarma işlemi için verilen resimler birbirine girdirilmiş bozuk resimler olup, sorular ise başarısızlığı ölçen kötü örnektir:

Kaç kayakçı düşmüş? Kaç bisiklet bozulmuş? Rafting yapan kaç kişi suya düşmüş?

Bu sorulanlar moral bozucu sorudur, negatif sorudur. Çocuğa bir yarışmada “başarısızlığı saydırmak” büyük yanlıştır. Kaç kişi yarışmayı sonuna kadar götürdü gibi olumludan soru sorulması gerekirdi. Eksilen kavramı böyle moral bozucu sorularla olmaz, zihinsel olarak çocuğu yıpratır.

Çocukta, hayatın başarısız anlarını belleğine yazmaya sebebiyet veren böyle moral bozan sorular psikiyatrik sonuçları önceden kestirilemeyen büyük pedagojik yanlışlardır. Çocuğu neşe ile hayata bağlayan anları çoğaltmak gerekirken çocuk tersine umutsuzluk batağına çekilirse, ileride blûğ çağında bunların sonuçlarını kestirmek zordur. Bu nedenle eğitimin amacı çocuğu haytan küstürmek olamaz.

Sayfa 139’da, tepsideki fincanları düşürüp kıran, suçlu pozisyonundaki çocuğa, kırık fincanlara baktırıp “tepside kaç fincan kalmış?” diye sormak aynı yanlışın tekrarıdır.

5.Ünite 1.konu: “Anlıyorum, Problem Çözüyorum”. (s.158-159)

Tam sayfada köy meydanı, resimde köy çeşmesinde tabak-bardak yıkamaya giden bir “baba” var. Çeşmeye ve oradan da otobüse gidilecek, “kaç ayakla gidilir” diye soruluyor. Bu mesafede ölçü birimi “ayak” olamaz. Üstelik köyde meydanda ayak değil “adım” ölçü olabilir. Bu resimde çelişkili olan diğer durumlar:

-Köy yerinde baba bulaşık yıkamaz.

-Köy çeşmesinde bardak tabak yıkanmaz.

-Yıkanmış bardaklarla otobüse binilmez, oradan dönüp bir başka çeşmeye gidilmez!

Sayfa162-163’de, sınıfta kocaman bıçaklar var ve bütün resimler perspektifi bozuk durumdadır; bu hal iki kere zihinsel kaos yaratır:

Bayrak, tahta ve yazı yamuk halde, kocaman ekmek bıçağı sınıfta masaların üzerinde,  sınıfta karpuz kesilmiş, tahtanın önünde kesilmiş bir ekmek dik olarak durabiliyor, vb.

Sayfa.172’de, “Bu ünitede neler öğrendik?” resminde cadılı prensesli bir masaldan resim var. Masallar soyuttur, masaldan matematik sorusu olmaz!

– Kulaç kavramı yatay düzlemde uzunluk içindir, kule gibi dik ve oldukça yüksek bir yerde kullanılması aklın alacağı şey değildir.

-Görseldeki kulenin tepesinde esir tutulan prensesle empati kurmak çocuk için çok zordur, düşecek gibi çaresiz duran minik kıza bakarken acıma duygusu yaşanır, bu durumda çocuk matematik sorusuna dikkatini veremez. Çocuklar buna bakmaya zorlanmamalıdır. İnsanın kanını donduran, “Aklın durduğu, çaresiz anlar” üzerine matematik yapılmaz! Böyle bir resimle eğitim olmaz! Masaldan matematik sorusu zaten olmaz, çünkü çocuk soruyu gerçek hayata taşıyamaz, somutlaştıramaz.

Matematik sayısal gerçekliktir, masal ise uydurmadır, hayaldir.

-Sayfa.173’de, hayatta birbiriyle bir araya gelmeleri olanaksız olan hayvanlar, fil, deve kuşu, leylek ve fare, konuşturuluyor.

Eğitsel yorum: Düşle gerçeğin birbirine girdiği durumlarda büyük insanlar bile “aklım karıştı” diye ifade ettikleri bir zihinsel kaos yaşarlar. Böyle sorular, çocuğa yapılmış “zihinsel taciz” suçları kapsamında ele alınması gereken ciddi hukuki durumlardır.

Fil, hayatta bir tek fareden korkar, çünkü fare nefes borusuna girerse fil boğularak ölür! Fare leylekten korkar, çünkü saklandığı delikten bile onu çıkartır yer… Peki devekuşu ne arıyor orada? O da kafesteki hamsi fıkrası gibi, “O da bilmecesi”… Tombul fil Hindistan’da yaşar, devekuşu Afrika’da çöle yakın çalılıklarda.

“Peki, bu saçmalıkların yer aldığı kitapların okullarda ne işi var? Bu da velilere baraj sorusu!” diyerek bitirmişim yazıyı. Tarih 4.11.2009’du, şimdi 2019 yılındayız.

Böyle masaldan fıkradan matematikle çocuğu kandıran, çocuğuna akıl ve ruh sağlığını bozan ders kitaplarıyla toplum olarak varacağımız yere vardık; yavrularımızın yaşama tutunacak halleri kalmamış yaşamayı terk ediyorlar.

Böyle şaşırtmalı fıkra gibi sorular, bize, 2004’de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevine getirilen Ziya Selçuk’u anımsatmaktadır: “Bir gemide 20 koyun 15 kuzu var, kaptanın yaşı kaç, buna cevap veremeyen çocuk bırakmayacağız” demişti. Z.Selçuk, bu müfredatın ABD’den Türkiye’ye taşınmasında büyük rol üstlenmiş, bu müfredatın temelini oluşturan “Çok Parçalı Zekâ” teorisini eğitim fakültelerine sokmuş ve 2005’den itibaren okutulan akıldışı ders kitaplarının yazılmasından birinci derecede sorumlu olan kişidir. Şu anda eleştirdiğimiz Matematik 1.Sınıf ders kitabı da onun zamanında basılmıştır.

ÇOCUKLARIMIZI KURTARACAK TIBBİYELİ HİKMETLER BEKLİYORUZ

Özetle;

Biz çocuğumuzu hayatını kazansın diye okula gönderiyoruz, hayatını kaybedip eve geliyorsa… Onları korumadık, görevimizi doğru yapmadık.

Bu yavrularımız eğitim şehididirler. Eğer anne babaları savcılığa gidip çocuğumun katilleri işte bu kitaplarda saklanıyor diye suç duyurusunda bulunsalar bence buna hakları var. Beni de şahit gösterebilirler, dava açarak kaldırttığımız ders kitaplarına mahkeme kararıyla bilirkişilik yapan eğitim bilimcilerimizi de şahit gösterebilirler.

Bütün veliler aynı şekilde, sıra kendi çocuklarına gelmeden mevcut kitapların kaldırılması için bu kitapları kullanmayı reddetme hakları olduğunu yüksek sesle söylemelidirler.

Evladını kaybeden ailelere sabırlar diliyorum. Başka acılar yaşamamak için bütün velileri, bütün fakülteleri, bütün eğitimcileri, bütün doktorları, bütün psikiyatristleri sizinle dayanışmaya çağırıyorum.

ODTÜ Psikoloji bölümünü şimdi bir görev bekliyor, onları özellikle göreve davet ediyorum.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyelerini de bir görev bekliyor. Kendilerine yazdım, İngiliz işgali altındayken nasıl Müdafaai Hukuk Cemiyetlerimiz kurulmuştu, şimdi Eğitim Kalesi işgal altındadır, çocuklarımızı kurtaracak Tıbbiyeli Hikmetler bekliyoruz.

Saygılarımla…

Mahiye Morgül

yurduma can feda

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!