2005’de bu Matematik-1’i onaylayan Ziya Selçuk 2018’de bakan oldu

2005’de bu Matematik-1’i onaylayan Ziya Selçuk 2018’de bakan oldu

M. Morgül

MATEMATİK-1 DERS KİTABI (MEB Yay, 2010-2011 Ders Yılı)
Yazarı: Melek Ay, Risalet Bülbül, Rabiye Ersayar
Kitabın onay tarihi: 2005
2005 yılında bu kitaba onay veren Talim Terbiye Kurulu Başkanı halen Milli Eğitim
Bakanı olan Ziya Selçuk’tur.
(Kitabın künyesinden: Milli Eğitim Bakanlığı, Talim terbiye Kurulunun 18.7.2005
gün ve 274 sayılı kararı ile çalışma kitabı olarak kabul edilmiş, Yayımlar Dairesi
Başkanlığının 04.03.2009 gün ve 883 sayılı yazısı ile 5.defa 468.000 adet basılmıştır.)
Tespit. 1
Anıtkabir sayfanın dibinde küçücük resmedilmişse, ve …
Kitabın 82.sayfasında yer alan tam sayfa görselde, sayfanın en aşağısında, iki küçük
fotoğraftan birinde Atatürk posterinin asılı olduğu yarısı görülen okulda bir tören anı ve diğer
fotoğrafta ise arka bahçesinden çekilmiş minicik bir Anıtkabir fotoğrafı yer alırken, sayfanın
yukarısında ise oldukça büyük ve sevimsiz bir ev ortamı görülmektedir.
Ev ortamı Atatürk’ten ve Anıtkabir’den daha yukarıda resmedilmişse bu durum
Atatürk’e ve manevi mirasına saygısızlık yapıldığını gösterir.
Görseldeki duvar takvimi 25 Ekim 2010 gösteriyor. Masadaki yazıda ise 30 Ekim var,
doğum günü davetiyesiymiş. Ancak Ekim ayının en önemli günü 29 Ekim’dir ve Cumhuriyet
Bayramına ait bir görüntü verilmemektedir.

Anıtkabir’e arka bahçesinden bakıyoruz, girişi burası değildir.
Okulun yarısı yok, öğrenciler seçilemez halde, belli ki bir kutlama var ancak neyi
kutladıkları belli değil, bu sırada okula asılmış olan Atatürk posteri seçilemeyecek kadar
uzaktan görülüyor.
Görselde, masanın üzerinde belirtilen 30 Ekim tarihi Hıristiyan Halloween bayramının
arifesi olup, o gün korku filmi izleyip “turkey” eti yemektedirler; İngilizce kitaplarında böyle
öğretiliyor. Keza, halı üzerindeki motif de vaftiz ayininde papazın elindeki haça
benzemektedir. Böylece öğrencinin dikkati Cumhuriyet Bayramından uzağa çekiliyor.
Masanın üzerindeki yazıda Ali adlı çocuk kendi doğum günü kutlamasına davetiye
yazmış gibi gösterilmektedir. Atatürk’ün Cumhuriyet’i ilan ettiği günü unutan bu çocuk
Ali’dir diye imaj veriliyor. Burada Ali adının seçilmesi bile maksatlı görünüyor.
Atatürk’ü ve manevi mirasını değersizleştirmenin bir yöntemini de böyle bulmuş bu
kitabı hazırlayanlar.
Tespit 2.
Rakamları iğrenç böcek resimleriyle vererek Matematiği sevdirmemek…
Sh.25’de uzun-kısa farkını verirken boyu en kısa diyerek yılanın yanında barsak
solucanını göstermek…

Sh.43: Böcekli şeytanlı yedi rakamı…