1968 gençliği NATO’ya hayır deyince…

1968 gençliği NATO’ya hayır deyince…

besin

O günlerde yaşamış olanlar çok iyi hatırlayacaklardır. Biz duvarlara, asfaltlara NATO’ya Hayır diye yazdığımızda, bize vatan haini dediler. Ve 1968 gençliğini doğradılar. Ülkenin vatansever Atatürkçü gençlerini hapislerde çürüttüler.
Aradan 50 yıl geçti. Şimdilerde Fetocular, iflah olmaz Amerikancılar ve Batıcıların dışında kimse, NATO bizim güvenlik ittifakımızdır diyemiyor.
Çünkü NATO, bizim için bir güvenlik örgütü hiç olmadı. NATO dünya ölçeğinde Amerikan zenginlerinin çıkarlarının güvenlik örgütü oldu. Çok uluslu şirketlerin ulus devletlere tehdit örgütü olarak, dünyada görev yaptı.
Bizim NATO’ya girdiğimiz yıllarda çok uluslu şirket diyebileceğimiz bir sanayi kuruluşumuz veya dünya ölçeğinde ekonomik, siyasi gücü olan şirketimiz yoktu. O zaman ki ifadesi ile söylersek, Komprador burjuvazimiz vardı.
Yani ulusal pazarlarımızı ithalat yoluyla çok uluslu şirketlere kontrollü bir şekilde açan işbirlikçilerimiz vardı. Onlarda kendi çıkarlarını ithalatta gördüğü için Soğuk Savaşın araçları haline dönüştüler.
Bugün Batıdan koparsak ölürüz mantığı içinde yaşayanlar, Soğuk Savaşın aracı haline gelmiş ailelerin çocuklarıdır.
Türkiye’de eğer bir miktar sermaye varsa üretimden değil, aracılıktan elde edilen birikimlerdir.
Bugün yerli sermayemiz dış pazarlara açılacağım deyince, çok uluslu şirketlerin güvenlik örgütü olan NATO ve onun asıl sahibi ABD olmaz diyor. Ben seni yönetmeye devam edeceğim diyor.
Yeni ittifaklar arayışına girdiğimizde de, tehditlerin dozu yükseliyor.
Aslında Amerika, Türkiye’de, tüm işlerini şantaj ve zorbalıkla yürüttü. İktidarlar seslerini çıkaramadıkları gibi, sesini çıkaran kendi evlatlarını da Amerika adına mahkûm etti. Sonra da Baba Bush çıktı, biz sizi komünizme karşı koruduk dedi.
NATO aslında Avrupa’nın da bir güvenlik örgütü olma niteliğinde değildir. Avrupa’daki ulus devletleri denetleme niteliğindedir.
İtalya’da Gladyonun (süper NATO’nun) ne yaptığını hatırlarsınız.
Amerika sadece İran veya Türkiye’ye bu tehditleri yapmıyor. Avrupa’ya da yapıyor. Ve Avrupa sermayesi karar verdi, kendi güvenlik örgütünü kendisi kuracak.
NATO zaten dağılacak.
Tehditler öyle yüksek düzeye ulaşmıştır ki, iktidarlar bile, bu tehditleri sineye çekemez hale gelmişlerdir. Hatta yerli sermayenin de tahammül edemeyeceği bir yere gelmiştir.
Bilinç sıçramasının hızla yükseldiği günleri yaşıyoruz. Emperyalizmi kavrayanlar ve mücadele edenler ilericileşiyor. Dolaylı yollardan emperyalizmi savunanlar ise gericileşiyor.
Zaten ilericiliğin ya da gericiliğin ölçüsü de budur. Kim mandacılığı değil de vatanın bağımsızlığını savunuyorsa, o ilericidir.
Emperyalizme karşı çıkmayan aydın zaten aydın olamaz. Olsa olsa gerici olur. Boş gevezelik yapar.
Son yıllarda çok kere tekrarladım. Türkiye çok önemli kararlar sürecine girdi diye…
Artık o büyük kararı almak zamanı geldi.

Bülent Esinoğlu
bulentesinoglu@gmail.com

yurduma can feda

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!