Daniel’in rüyası ve bizimkiler…

Daniel’in rüyası ve bizimkiler…

abulut

Aytunç Altındal, “Gül ve Haç Kardeşliği” adlı kitabında yazmıştı:

*Müslümanların Danyal Peygamber diye bildiği Daniel, milattan önce 6’ncı yüzyılda yaşamış ve Babil kralı Nabukednazar‘ın büyücübaşılığını yapmıştı..

*Daniel, Nabukednazar‘ın bir rüyasını hem açıklıyor hem yorumluyor hem de insanlık tarihi ile ilgili kehanetlerde bulunuyordu. Daniel‘e göre altın, gümüş, bronz ve demir krallıklarından sonra, beşinci krallığı Tanrı kuracaktı.

*ABD’yi kuranlar, işte bu rüyadan hareket ederek, Tanrı’nın krallığını kurduklarını söylüyordu. 1779’da Mason bilim adamı John Priestley, Daniel‘in rüyasına ve 5. İmparatorluğa atfen, “Gelecekte Yahudiler Filistin’e geri dönecek, tüm dinler birleştirilecek, Papalık ilga edilecek, Türkler yok edilecek ve Avrupa’nın tüm krallıkları birleşerek Tanrı’nın yeryüzündeki krallığını kuracaklardır” diye yazıyordu.

***

ABD ve Avrupa Birliği’ni kuranların zihniyet temelinde, Daniel‘in rüya yorumu vardır.

Yani hepsinin zihninin bir köşesinde “Türklerin yok edilmesi” bulunuyor! Dolayısıyla, bu organizasyonların içine girerek veya onların dayatmalarını yerine getirerek veya onların ipiyle kuyuya inerek Türkiye’nin çıkış yolu bulacağını zannedenler işte bu rüyaların uygulayıcısı olmaktadır.

***

2004 yılında ABD askerleri, Telafer’i bu zihniyetle darmadağın ettiklerinde bir değerlendirme yayınlamıştım:

“Suriye’nin kuzeyindeki Kürtler ile Irak’taki Kürtler arasında koridor açılabilmesi için Türkmenlerin Telafer şehrinden göç ettirilmesi gerekir ki bu da Türkiye’nin bölgeden koparılması anlamına gelmektedir .

Türkiye, Irak sınırında Habur’un yanına Ovacık’tan ikinci bir sınır kapısı açmak, kamyonlarını Türkmen nüfusun yoğun olduğu Telafer üzerinden Irak içine geçirmek istiyor.

Ovacık sınır kapısının açılmasına Barzani şiddetle karşı çıkıyor. Çünkü bu durumda müthiş bir ekonomik kayba uğrayacak.

Barzani’nin, hem Habur’dan hem Türkiye’den beslenmesi engellenmeli, Ovacık sınır kapısı açılmalıdır.”

Aradan 13yıl geçti. Daniel‘in rüya yorumuna göre dış politika takip edenler, Ovacık kapısını açtırmadı.

Şimdi Türkiye, o kapıyı açmaya çalışıyor. Barzani ve PKK durduğu sürece, Habur’dan bir fayda yok! Oysa, Türkiye ile Irak arasında yollar açık ve güvenli olmalı ki iki ülkeye de refah gelsin!

***

Fakat Yalçın Küçük de 2004 yılında yazmıştı:

“Posta teşkilâtı, televizyon, güvenlik güçlerinin eğitimi vesaire ile Barzani’yi Ankara ayakta tuttu ve bu ‘devletsi’ yapıyı, Ankara hediye etti.

Bu açıdan baktığımızda, Türk Genelkurmayı ve dış politikasını yönetenler büyük bir yanılgı içindeler.

İlnur Çevik, Barzani’ye televizyon kurarken Genelkurmay’ın izin ve desteğine sahipti.

Barzani’yi büyüten Türk Devleti’dir.

Barzani’yi büyütmek ise Türkiye Devleti’ni küçültmektir.

Türkiye’de Başbakanlık sandalyesine oturtulan kimse, daha Amerika, Büyük Ortadoğu Projesini ilân etmeden önce ‘Diyarbakır’la Bağdat birleşecek’ dedi.

Barzani, ‘Büyük İsrail’ ve dolayısıyla, Washington’un ‘Büyük Orta Doğu Projesi‘nin koşulmuş beygirlerindendir.

Şimdi sırada ‘Diyarbakır-Van Hattı’ var. Bu yapılırsa ve bir de Suriye ile savaş olursa, İsrail, eski Sovyet sınırına kadar genişlemiş olacak, misyon budur.”

***

Aslında, ortada bir yanılgı yoktu. Türkiye’ye hâkim olanlar, Barzani devletini kurarken, Suriye’yi karıştırırken, Büyük İsrail’e hizmet ettiklerini görmüyorlar mıydı?

Petrol satışından zengin olmak da vardı tabii…

Hatta bazıları Daniel‘in “Tanrı’nın krallığı” hayaline de inanıyordu.

Üstelik bütün bunları, “Yeni Osmanlı kuruluyor” diye inandırdıkları kitlelerin gücünü arkalarına alarak yapıyorlardı.

Şimdi ne değişti veya değişecek? Herkesin siyaseti, bu açıdan ele alması gerekmez mi?

Yeniçağ

yurduma can feda

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!

This Post Has 2 Comments

  1. fatma gurman

    demek ki miladdan önce 6.yüzyılda kralların büyücübaşılarına sonradan peygamber denmiş…danyal efendi milattan önce 6.yüzyılda türkleri babilde mi tanımış da imhalarına karar vermiş ??? bu durumda türk boyları mezepotamyanın kadim boylarından olmuş olmaktalar…kaş yapayım derken göz çıkarmak buna deniyor herhalde…18.yy.da türkleri imha etmek isteyen batılılara şaşmamak lazım…zira batılı toplumlara feleğini şaşırtan, rönesansa, deniz aşırı koloniler kurmak amacıyla fetihlere yol açan icatlar yapmalarına, sömürgeciliğin ve kapitalizmin doğuşu ve yükselişine sebep olan, dünyayı kana bulayarak dünya halklarının nefretini kazanmalarına yol açan türklerin batıya karş kurdukları istanbul merkezli osmanlı devlet düzenidir…türk boylarından korkmaları, fırsat bulunca intikam almak istemeleri normaldir…
    “istanbul’u alamadılar ama başkentliğini elinden aldılar…para insanı zengin yapar akıllı yapmaz…silah insanı güçlü yapar, haklı yapmaz…londra, paris, berlin, waşington, moskova, pekin, tahran, kahire, bağdat onca bilgiye, silaha, sermayeye, teknolojiye sahip olmalarına rağmen acaba neden başkentliği elden giden istanbul’un boşluğunu dolduramıyorlar ??? istanbul’un anlamını boşaltmak kolay olmadı…felsefesiyle, müziğiyle, siyaset anlayışı ile biricik bir medeniyeti devam ettiren istanbulluların yerine çevre/hurafe/taşra akın etmekte gecikmedi…ortadan kaldırılan, göz hapsinde tutulan, sürgüne gönderilen, hicret etmek zorunda bırakılan hakikatlerin yerine eski ve yeni hurafelerin geçmesi uzun sürmedi…beslendiği yolları ve kurumları kapatarak yeni istanbulluların oluşmasının önüne geçmiş oldular…cümleden silmeye güçleri yetmediği için istanbulu parantez içine alarak hapsettiler…istanbul kırpıla kırpıla nostaljiye ve boğaziçine indirgenirken istanbul hanımefendileri ve beyefendileri de klasik türk müziği konserlerinin sayıları gittikçe azalan yaşlı müdavimlerine dönüştüler…türkiye’yi gıcık tutmak zorunda…bize, sırtımıza helâl helâl diye vurarak yutturmaya çalıştıkları şeyler yenir yutulur cinsten değil…” (alıntı; ibrahim paşalı, istabul kriterleri, birun kültür sanat yayıncılık)…

  2. nhizal

    daha 22 saat evvel facebookta bu kazının sıradan bir hazine kazısı olmadığını hatta bu kazının rte nin de boyunu aştığını mistik ve küresel boyutu olduğunu yazmıştm. doğru tahmin etmişim.:(

Yoruma kapalı.