TÜRK OCAĞI #TürkArşiv

TÜRK OCAĞI #TürkArşiv

  • Post author:
  • Post category:Genel

TÜRK OCAĞI #TürkArşiv Türk milletine ismini veren Kozmik Kağan “TÜRK”, bu milletin atası sayılır. Göktürk mitolojisinde, Kögmen dağlarında donmak üzere olan halkını ilk “Ateşi ve Ocağı” yakarak, donmaktan kurtarmıştır. Bu nedenledir ki “OCAK” , ilk ateşi ya da ocağı yakan efsanevi “TÜRK” kağan ile bağlantılıdır. Şamanlar Dualarında bu olayı şöyle anlatır.

“Atamızın Yaktığı üç ateş, Anamızın gömdüğü üç taş Ocak”. Ocak, Türk Kozmolojisinde, tıpkı ağaç gibi sülale simgesidir ve 

“Türk Milletinin Birliğini” sağlar ve onları bir arada tutar.

Ulunay ates mitine baska bir bakis…Nuh’un oglu Yasef’in oglu Turk’e dayanan!

Bahar bayramlarında bu yüzden ateşler yakılır. Türklerde üç ayaklı kazanlar kutlu kabul edilir ve Hunlardan bu yana kullanılır (Nuray Bilgili)

Sağlık Ocağı, Türk Ocağı, Asker Ocağı vs gibi isimler, Türk kozmolojisi ve mitolojisi ile bağlantılıdır.

Eliade’ya göre “dinsel ve mitsel” anlamda, ateş yakma ritüeli, “yeni yıl” zamanlarında, yani “yeni başlangıçlarda” olur.

“Alkış” yani hayırlı dua ederken, “Ocağı Tütsün” deriz. “Kargış” yani Kötü Duamız ise “Ocağı Sönsün” dür.