ATATÜRKÇÜLER NE YAPMALI: YEDİ FAALİYET ALANI

ATATÜRKÇÜLER NE YAPMALI: YEDİ FAALİYET ALANI

Cihan Dura

Çaresizseniz, bir kurtarıcı beklemeyin, kurtarıcı siz olun. MKA

Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır. Ben hayatımda hiçbir zaman umutsuz olmadım. MKA

I) ORTAK BİR DÜŞÜNME SİSTEMİ

Bugün Atatürkçülerin en büyük sorunu bir araya gelip birlik oluşturmadaki başarısızlıklarıdır. Bölük pörçük, anlık, gelip geçici, daldan dala düşünce ve duygu bildirimleri, eleştiri ve tartışmalarla, bireysel kalan çalışmalarla bir yere varılamıyor. Kafalarda ortak fikir, ortak kavram ve önermeler yok. Bu yüzdendir ki, yürekler ortak çarpmıyor, eller ortak iş yapmıyor. Oysa, Atatürkçüler ancak ortak fikir, ortak duygu, ortak eylem sahibi olurlarsa birlik olabilirler!

İşin başında ortak fikir geliyor. Ortak fikir ise ortak bir öğreti ile mümkündür. Başka bir deyişle ortak fikir ancak ortak bir öğreti içinde düşünülür, muhakeme edilir, değerlendirilir, konuşulursa gerçekleşir. Kısacası, Atatürkçüler ancak ortak bir öğreti, ortak bir program çerçevesinde hareket ederlerse, ortak bir düşünme ve tartışma, ardından ortak bir duygu ve iş yapma zeminine kavuşurlar.

Öyleyse, Atatürkçülerin ilk yapacağı iş ortak bir düşünce sistemini benimsemektir. Bu nitelikte olan bir programı, yani Atatürk Öğretisi’ni Birinci Görev Okulu’nda (1.GO) bulabiliyoruz. Birinci Görev Okulu Atatürkçü Düşünce’yi en doğru şekilde öğrenmek ve öğretmek, bu bilgiyi kullanmak, Atatürkçülere ortak bir düşünme zemini oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Geniş bilgi için tıklayın:

https://drive.google.com/file/d/0BxQSfWvlTlZvSlA3MjhnVlRhUE0/view

II) EĞİTİM HİZMETLERİ

1- DERS AÇIN: Örnek: Atatürk’ü, Cumhuriyetimizi, Millî Mücadele kahramanlarımızı, Cumhuriyetimize kanat gerenleri tanıtın.

2- AİLE İÇİ EĞİTİM verin. Aile içinde aile üyelerini, çocuklarınızı, yakınlarınızı Atatürk, Atatürkçü öğreti ve Cumhuriyetimiz hakkında bilgilendirin, eğitin.

3- KURSLAR AÇIN: Kendi yetenek ve uzmanlığınıza göre, imkânlarınızın elverdiği ölçüde veya imkân yaratmak için çaba göstererek kurslar açın. (Örnek: Bilgisayar, resim kursu; Türkçe, güzel konuşma, yazarlık kursu gibi.

4- BURS VERİN, KİTAP ARMAĞAN EDİN: Atatürkçü, yurtsever, ahlaklı, millî değerlerimize bağlı, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize maddi durumunuz ölçüsünde burs verin, yardımda bulunun. Burs vereceğiniz çocuklar veya gençler; ilk, orta veya yüksek öğretim öğrencisi olabilir. Çevrenizi de bu hizmete teşvik edin. Bu çalışmanızı birkaç arkadaş bir araya gelerek veya bir dernek veya benzeri bir kuruluş bünyesinde de yapabilirsiniz. Tanıdıklarınızı, yurttaşlarınızı kitle ulaşım araçlarını kullanarak kampanyaya katabilirsiniz. Mümkünse, sadece maddi destek sağlamakla yetinmeyin. Onlara, diğer gerekli yönlerden de, örneğin Atatürk’ü ve Cumhuriyetimizin temel değerlerini tanıtma ve sevdirme amacıyla da yardımcı olun. Konferanslara götürün. Eğitim düzeyleriyle uyumlu, Cumhuriyetimizi ve Atatürk’ü anlatan kitaplar armağan edin. Armağan edilebilecek kitap örnekleri için bakın:

http://www.cihandura.com/tr/makale/COCUKLAR_ICIN_ATATURK_VE_CUMHURIYET_KITAPLARI

5- KİTAP veya MAKALE TANITIMI yapın. Attila İlhan, Sina Akşin, Turgut Özakman, Ahmet Taner Kışlalı, Yaşar Nuri Öztürk, Cengiz Özakıncı, Metin Aydoğan, Banu Avar, Mustafa Yıldırım, Sinan Meydan, Zahide Engin Uçar gibi Atatürkçü yazarlarımızın bir kitabını veya makalesini tanıtın, bir kez değil, her fırsatta… Bu tür tanıtım yazılarını başka kaynaklardan da bulabilirsiniz. Siz de eklemeler yapabilirsiniz. Kitabın, makalenin tamamını veya ilginç bulduğunuz bir bölümünü de özetleyebilirsiniz. Çalışmanızı yayınlayın, geniş kitlelere ulaştırın.

6- YAPIT İÇERİĞİNİ TANITMA, ALINTILAMA: Başta yukarda belirttiklerim olmak üzere, Cumhuriyetimize bağlı yurtsever yazarlarımıza ait bir kitap veya makale edinin, okuyun. Çoğu insan uzun yazılardan uzak duruyor. Küçük alıntılar yapın, gerektikçe kısa özetler yapın. Sosyal medyada yayınlayın. Yaptığınız özeti- fotokopisini alarak çevrenizde dağıtın, onlar da başkalarına ulaştırsın. Derneklere, kuruluşlara, gazetelere, bildiğiniz diğer adreslere yollayın. Arkadaşlarınızla, komşularınızla sohbet ederken, sözünü edin, anlatın, yorumlayın. Bu amaçla birkaç arkadaş bir araya gelerek grup da oluşturabilirsiniz, işbölümü de yapabilirsiniz.

7- YARIŞMALAR Yarışma düzenleyin. Çocuklara, gençlere bir kitap, bir yazı metni verin. Okumalarını sağlayın. Sonra kitap veya yazı üzerine oluşturduğunuz sorularla bir yarışma düzenleyin. E iyi yanıt sahiplerine ödüller verin.

8- OKULLARA YARDIM Yardıma muhtaç köy okullarına kullanılabilir, temiz veya yeni kitap, kırtasiye, her türlü ders materyali ve gereçler, spor malzemesi, … gönderin. Bu faaliyetinizi bireysel olarak, arkadaşlarınızla veya kurumunuzla gerçekleştirebilirsiniz. Bu okullarla bağlantınızı sürekli kurun.

III) BİLGİLEME HİZMETLERİ

1-Bilgi Yayma Faaliyeti (Muhatap: Bütün yurttaşlarımız; Konular: -Acil ülke sorunları, tehlikeler, çözümleri, -Atatürk, -Millî Mücadele, Cumhuriyetimiz.  -Millî Mücadele kahramanlarımız.  -Cumhuriyete Kanat Gerenler.  -Günümüzde Atatürkçü eser ve düşünce için çalışanlar, kavram ve kişi içerikli bilgilendirme.   -yapıt-alıntı bilgilendirmesi… Hazır, başkalarına ait belgeler de kullanılabilir.)

2-Yöneticileri Aydınlatma Faaliyeti (Muhataplar: Siyasetçiler, milletvekilleri, partiler; dernekler, sendikalar, üniversiteler, (bu kurumların önde gelen mensupları),…. Konular: görev ve sorumlulukları, ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunlar, tehlikeler, çözüm önerileri.  Faaliyet şekli: kısa notlar, kitap ve makale tanıtımı, hazır belgeler,…

3-Girişimleri Destekleme ve Tanıtma Faaliyeti (Mevcut birlikler ve dernekler, yeni kurulanlar,bunların toplantıları, konferansları-seminerleri haber verme,… )

IV) KÜLTÜR HİZMETLERİ

1- Konferans, Seminerler ve Mitingler: Atatürkçü, Cumhuriyetimize bağlı derneklere üye olunuz, platformlara katılınız. Üyeyseniz bulunduğunuz dernekte seminerler açılmasını, konferanslar verilmesini teşvik ediniz. Aktif olun, kendiniz de görev alınız.

Aynı amaçla Atatürkçü ve Cumhuriyetçi aydınlarımızı kentinize davet ederek konferanslar verdiriniz. Bunlara özellikle halkın, gençlerin, öğretmenlerin katılımını sağlayınız. Cumhuriyetimizin önemi, karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve çözüm yolları, neler yapılması gerektiği konularında halkımızın sürekli olarak bilgilendirilmesini sağlayınız.

Gösteri, yürüyüş ve mitinglere katılınız. Herhangi bir şekilde öğrendiğiniz konferansları, söyleşileri yapılacak yürüyüş ve mitingleri elinizdeki her türlü imkânı kullanarak çevrenize, arkadaşlarınıza, halkımıza duyurunuz.

2- Özel Sohbetler: Aile bireyleriyle, tanıdıklarla, arkadaşlarla bir araya gelindiğinde, sohbetin bir bölümünü Atatürk ilkelerine, Cumhuriyetimize ayırın. Dünyada ve ülkemizde olup bitenleri Atatürk ilkeleri ışığında değerlendirin, yorumlayın. Ancak bu sohbetler gelişigüzel, dereden tepeden olmamalı, elden geldiğince önceden hazırlanarak bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. O günün Cumhuriyet tarihimizdeki yeri ve önemi hatırlanabilir, gerekli bilgi alışverişinde bulunulur.

3- Kitap Okutma: İlkokul öğrencilerini belirli alanlarda (açık alan da olabilir) bir araya getirin, her birine okumaları için aynı kitabı hediye edin. Uygun bir süre verin (3 gün, 1 hafta, 10 gün,… gibi). Süre bittikten sonra kitap hakkında belirli bir günde yine bir araya getirerek sınava tabi tutun. Süreci makul şekilde farklılaştırabilirsiniz. Dereceye giren öğrencilere ödüller verin. Bu faaliyet ayrı ayrı ortaokul, lise, üniversite düzeylerinde de gerçekleştirilebilir. Faaliyet bir dernek bünyesinde veya birkaç kişi bir araya gelerek yürütülürse, daha iyi ve kolay sonuç alınır.

Kitap örnekleri için bakınız: http://www.cihandura.com/tr/makaleler/Kitaplik

4- Meslekle Bütünleştirme: Mesleğini, yeteneklerini vatanın, Türk milletinin iyiliği, Cumhuriyetimizin korunması için kullan. Şairsen, bu yolda şiirler yaz. Edip isen bu yolda öyküler, romanlar kaleme al. Yazar’san, Cumhuriyetimiz, Atatürk ve dava arkadaşları hakkında araştırmalar yap, kitaplar yaz. Öğretmen isen, her fırsatta öğrencilerini Cumhuriyetimiz konusunda aydınlat, ilgi yarat, sevgi aşıla. Firma sahibi isen, firmana Cumhuriyet tarihimizle ilgili adlar ver. Yanında çalışanları Cumhuriyetimize sahip çıkmaya teşvik et. Cumhuriyetimiz ve Atatürkçülük çizgisinde faaliyette bulunan kuruluşlara, derneklere destek ol. Ev hanımı isen, evine Atatürk ve Cumhuriyet resimleri as. Çocuğunu eğit, ona Atatürk ve Cumhuriyet’le ilgili kitaplar al, oku. Bu yöntem diğer bütün meslekler için de geçerlidir.

5- Gezi ve Turlar: Başta bulunduğunuz kenttekiler olmak üzere, Cumhuriyetimizin, Atatürk’ün, Cumhuriyetimize kanat gerenlerin yaşadığı tarihî mekânları ziyaret ve bıraktıkları hatıraları görmek amacıyla yapılan gezi ve turlara katıl. Kendin de bu nitelikte geziler düzenle, arkadaşlarınla işbirliği yap, teşvik et. Bu gezilere özellikle gençlerin katılımını sağla. O mekânları ve hatıraları sahiplen, korunmalarını gözet. Haklarında bilgi sahibi ol. Bilgini artır, katılımcıları aydınlat, bilinçlenmelerine yardımcı ol.

6 – Bayramlaşma ve Anmalar: Millî bayramlarda karşılıklı sözle, mesaj yoluyla kutlamalar yapın. Bir araya gelerek toplu bayramlaşmalar yapın. Bayramlaşmayı aile içinde de yerine getirin. Bundan başka, 23 Temmuz Erzurum Kongresi, 4 Eylül Sivas Kongresi, 23 Nisan 1920 Meclis’in açılışı,… gibi önemli günleri de unutmayın. Bu gibi günleri aile içinde, arkadaşlar, komşular arasında anın, birbirinizi bilgilendirme aracı haline getirin. Birbirinize o günle ilgili yapıtlar tavsiye edin, kitaplar armağan edin.

V) HALKLA KAYNAŞMA FAALİYETİ

“Halkla kaynaşmak” Halkçılık ilkesinin başlıca unsurlarındandır. Aydınlar tarafından gerçekleştirilir. Yurdunu ve halkını seven, kendisini yetiştiren, varlığını ve bilgisini halkın hizmetine koşan herkes aydındır.

Aydın halkın arasına girmeli, onunla kaynaşmalı, ondan esinlenmelidir. Fikirlerini halkın ruhundan almalıdır. Halkla kaynaşmak kendiliğinden olmaz; bilinçli ve hazırlıklı olarak aydınların halka gitmesiyle, halkla bütünleşmesiyle olur. Aydınlar halkı tanır, bilinçlendirir, bilgilendirirler.

Aydın halkımızın toplumsal düzeyini yükseltmek için çalışır. Halkı tanır, eksiği nedir, görüp gösterir. Aydın hem halka yol gösterir, hem ondan esinlenir. İyi günde, kara günde, her olayda milleti aydınlatır, uyarır; kurtuluş yolunu gösterir. Yurttaşları ulusal hedeflere yöneltir.

Aydınlar, gençler hangi hedeflere, ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını önce kendi zihinlerinde iyice kararlaştırmalı, onları halk tarafından iyice sindirilebilir ve kabul edilebilir bir hale getirmelidir. Ancak ondan sonradır ki, işe başlamalıdır.

Aydınlar amaçları için örgütlenmeli, platformlar oluşturmalı, dernekler kurmalıdır. Halkı araştırmalı, halkın arasına girerek sorunlarını öğrenmelidir.

İşte, bu saydığım işleri kendisine görev bilen aydına, gençlere “halk dostu” diyebiliriz. Halkın dostlarının bu yolda çalışırken uymaları gerekli olan kuralları aşağıda sıralıyorum.

**

1– Halk dostları bir topluluktur. Kendilerine özgü bir kültürü, işlerin nasıl yapıldığını gösteren ortak değer, inanç, tutum ve davranışları vardır. Atatürkçü yurtseverlerdir. Faaliyetin başarısı ve sürekliliği bunlarla sağlanır.

2– Halk dostu halkla candan dostluk kurar. Onu tanımaya, kendini tanıtıp anlatmaya çalışır. Halkı küçük görmez, asla üstünlük taslamaz. Tüm işi karşılıklı tanışıp kaynaşma, karşılıklı etkilenmedir.

3– Halk dostunun, davasını yansıtıcı bir kimliği olmalıdır. Bu kimlik kendini konuşma şekli, görünüş, hareketler, giyim tarzı ile gösterir. Bunlar ne kadar özgün ve farklı ise, muhatabın ilgisi o ölçüde çekilmiş olur.

4– Halk dostu; insan psikolojisi, yurttaşlarının tutum ve davranışları, gelenekleri, tercihleri konusunda yeterli bilgi sahibi olmalıdır.

5– Halk dostları başlıca şu niteliklere sahip olmalı, bunları geliştirmeli veya kazanmaya çalışmalıdır: ikna yetenekli, gözlemci, özgüvenli, dışa dönük, girişken, kültürlü olmalı, rahat ve yalın konuşmalı, takım ruhlu, güleç yüzlü, dürüst, çalışkan, bakımlı.

6– Halkın dostu ikna yöntemini kullanır. Dürüst olur, propaganda yapmaz. Baskı yapmaz, kararı muhataba bırakır. Odaklanma belli bir kitleye yönelik olmalıdır. Yer, zaman ve konu doğru seçilmelidir.

7– Halkın dostu; muhatabının ihtiyaçlarını, beklentilerini, emel ve hayallerini, sorunlarını, düşündüğü çözüm yollarını öğrenmeye çalışır. Bunları belleğine kaydeder. Sohbetini bu konular çerçevesinde sürdürür. Kendi düşünce ve duygularını bu konular çerçevesinde dile getirir.

8– Konuşma ve görüşmelerinde şu hususlara dikkat eder: Sabırlı, nazik ve güler yüzlü olmalıdır. Muhatabın eğitim durumu ve toplumsal statüsüne göre davranıp konuşmalıdır. Sade ve anlaşılır bir dil kullanmalı, argodan kaçınmalıdır.

9– Çalışmaları ve gerekli bilgileri hedef kitlelere ulaştırmak amacıyla gerektiği ölçüde kitapçıklar, broşürler, afiş ve pankartlar, bültenler, yıllıklar ve benzeri çeşitli yazılı araçlar kullanır.

10– Halkla sağlıklı ve etkili bir iletişim için: doğal olmak, tutarlı olmak, güven vermek, anlayışlı ve saygılı olmak, yargılamamak, yapıcı olmak, kişileri değil problemi öne çıkarmak, ilgili ve farkında olabilmek, doğru ve açık bir dil kullanmak gerekir.

11– Muhatapla emredici, tehditkâr, eleştirici ve alaycı şekilde konuşulmaz. Nutuk çekilmez, sohbet edilir. Muhatap yargılanmaz, suçlanmaz. Sabır ve anlayışlılık, tavır ve yüz ifadesi, hitap şekli, sesin tonu çok önemlidir.

VI) DİĞER FAALİYETLER

1 – MEVCUT KURULUŞLARDAN YARARLANMA: Ülkemizde mevcut bulunan Atatürkçü ve yurtsever dernek, ocak, vakıf, yayın gibi kuruluş ve oluşumlardan faydalanmanın yollarını arayın. Bunlara: a-Girişim veya kuruluşunuz hakkında bilgi verin, kendinizi tanıtın. Ortak hareket ve işbirliği imkânlarını araştırın. b-Gözlem, görüş, çözüm ve eleştirilerinizi iletin. c-Onların deneyim ve birikimlerinden faydalanın. Örnek: ADD, ÇYDD, Türk Ocakları (milliyetçilik, …), medya-basın, TV kanalları, radyolar,…

2- TARİHÎ MİRAS VE DEĞERLERİMİZ: Bulunduğumuz yerdeki Cumhuriyet tarihimize ait maddî ve manevî eserlerle, bina, heykel ve benzeri emanetlerle ilgilenin, takip edin, zaman zaman ziyaret edin. a-Haklarında bilgi sahibi olun. Yeni kaynaklara başvurarak bilginizi artırın. b– O eserleri arkadaşlarınıza, çevrenize, yurttaşlarına tanıtın, yazılar kaleme alın, konferanslar verin. c-Eserlerin durumlarını gözlemleyin. İhmaller ve saygısızlık görürseniz, ilgilileri uyarın; düzeltilmesi için şahsi gayret gösterin, gerektiğinde kamuoyuna duyurun. d– Unutulmuş, gün yüzüne çıkmamış, Cumhuriyet tarihimize ait başka eserler olabilir. Bunların da ortaya çıkarılması ve muhafazası için elinizden geleni yapın. Bu faaliyetinizi imkânlarınız ölçüsünde, diğer kentlerimize de yayın. e– Cumhuriyetimize, Atatürk’e iftira atanları, haklarında yalan uyduranları, hakaret edenleri takip edin. Sahtekârlıklarını iletilerle yüzlerine vurun. Kendiniz yazı kaleme alarak veya diğer güvenilir hazır yazı ve belgeleri kullanarak kamuoyuna bu isnatların yalan olduğunu duyurun, asıl gerçeği gösterin.

3- KATILIMCI DEMOKRASİ ÇALIŞMASI: Türkiye’de demokratik kurumlar, örneğin Meclis, görevini gerektiği şekilde yapmıyor. Siyasi parti üst yöneticileri de öyle. Millî İrade’yi tanımıyor, saymıyor, umursamıyorlar. Tek şahıs, lider hâkimiyeti geçerli. Bir milletvekili; görevinin, liderin arzularını yerine getirmekten, liderin talimatına göre hareket edip el kaldırmaktan ibaret olduğunu sanıyor. Bu durum; Türkiye’de millet egemenliği olmadığını, demokratik rejimin artık işlemediğini, ıslah edilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu önemli sorun karşısında Atatürkçüler ne yapmalıdır?

a– Birincisi, katılımcı demokrasiyi yerleştirici ve geliştirici yönde faaliyette bulunmalıdır (Arkadaşlarınızla kentinizin, mahallenizin, kurumunuzun,… sorunlarını öğrenin, dile getirin, sorumlu makamlara iletin. Gösteriler, yürüyüşler, toplantılar düzenleyin.) Yakınlarınızı, çevrenizi, halkınızı fikir ve taleplerini ifade etme, yanlış uygulamaları protesto etme, direniş mitingleri düzenleme konusunda bilgilendirin, bilinçlendirin.

b– İkincisi, milletvekilleri ve diğerlerini, görevleri hakkında bilgilendirin (Bunun için bakınız: II.) BİLGİLEME HİZMETLERİ: 2.) Yöneticileri Aydınlatma Faaliyeti).

VII) GENEL TAVSİYELER

1– Bütün bu hizmetler tek başına veya bir araya gelinerek yürütülebilir. Bir ekip oluşturmak, işbölümü yapmak çok daha iyi sonuç verir.

2– Bilgilendirme kısa olmalıdır (örneğin en fazla 10 satır kadar). Daha fazla açıklama gerekiyorsa, asıl metne gönderme yapılır.

3– Faaliyet için şu araçlar kullanılabilir: Toplantı, sosyal medya, WEB sitesi, e-posta, mektup,…

4– Yetenek ve imkânlara göre bu çalışmalardan biri veya birkaçı seçilmeli ve sürekli yapılmalıdır.

5– Çalışmalar tek başına, birkaç arkadaş bir araya gelerek veya bir kuruluş, bir dernek çerçevesinde de gerçekleştirilebilir. Ancak asıl verimli olan, birlikte çalışmaktır.

6– Yakınlar, arkadaşlar, komşular, çevre, meslektaşlar aynı türden faaliyetlerde bulunmaya teşvik edilmelidir.

7– Faaliyetler sosyal medya, diğer kitle haber araçları yoluyla, topluma ulaştırılmalıdır. Her faaliyet, örneğin en az 3 kişiye veya kuruluşa ulaştırılıp aynı faaliyeti yürütmeleri sağlanmalıdır.

** * **

UNUTMAYIN:

Büyük karanlıklar birkaç mumla değil, ancak binlerce mumla aydınlanır.

*

-Büyük başarıIar, ancak küçük işIer titizIikIe ve sabırla yapılarak elde edilir. …

-Günlerinizi biçtiğiniz ekinlerle değil, ektiğiniz tohumlarla değerlendirin.  R. L. Stevenson

-Hedefi olmayan heyecan duymaz, heyecan duymayan çalışmaz, çalışmayan eser vermez. Eser vermek, hedefle ol. CD

İNSAN DEDİĞİN, KURBANLIK KOYUN GİBİ SIRASININ GELMESİNİ BEKLEMEZ.

Prof. Dr. Cihan DURA

yurduma can feda

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!

This Post Has One Comment

  1. Zahide UÇAR

    Cihan Hocam çok güzel yazmış. Önerileri yerinde. Hepimiz karınca gibi çalışmak zorundayız.
    Cihan Hocamın yol haritası çok önemli Çözüm ne diye soranlar bu yazıyı mutlaka okumalıdır.

Yoruma kapalı.