‘Giyinik çıplaklara ( Seksi tesettürlülere) lanet olsun’

Yazının başlığı bana ait değil,İslam Peygamberi Hz.Muhammed’in söylediği bir ‘’hadis’’ten alınmıştır.

Bunu belirttikten sonra açıklamam gereken bir durum daha var ki, o da bu yazıyı yazmaktaki amacımın İslam adına ahkam kesmek olmadığını fakat hedefimdeki kişilerin, ’’İslam Dini’’ni kullanarak onun emirlerinin asla kabul etmediği, bilgiden yoksun inananları aldatıcı bir kılık kıyafetle ‘’Din tüccarlığı’’ yapıp ülkemizi ve Türk milletini AKP ile onun başı ABD taşeronu, işbirlikçisi Recep Erdoğan tarafından emperyalistlerin uşaklığına alet yapmalarıdır.

Ve ayrıca şunu da çok açık olarak belirtmem gerekir ki, tüm özgürlüklerin sonuna kadar arkasındaki bir siyasal kişilik olarak ‘’her birey istediği kıyafet şekliyle dolaşabilir’’ görüşüne sahibim.

Örneğin, ister bikini ile, ister türbanla, ister çarşafla, ister klasik modern kıyafetle, ister pardesüyle, isterse her tür dekolte kıyafetle gezsin bir kadın; asla bunları laik modern bir Cumhuriyet devletinde yaşayan bir birey olarak, demokrasi adına kesinlikle bir dinsel değerlendirmeye tabi tutmam söz konusu değildir.

Böyle bir değerlendirme çağdaş ve bilimsel değerlendirmelere de uygun düşmemektedir.

Ayrıca belirtmem gereken bir konu daha vardır ki, o da bu ülkede hangi inanç veya inançsızlığa, hangi mezhebe mensup olursa olsun tüm yurttaşların inançlarına ait değerleri doya doya sonuna kadar yaşamalarının en doğal hakları olduğu gibi Müslümanların da bu özgürlüklerini sonuna kadar resmi ya da gayriresmi her ortamda kullanmaları gerektiğine yürekten inanan, demokrasiyi tam anlamı ile özümsemiş bir bireyim.

Yine, ‘’başörtüsü’’ ve ‘’dinsel değerler’’i ‘’Siyasal İslam’’, ’’ikbal’’ “makam’’, ’’şöhret’’, ’’dikkat çekme’’ ve bu yolla isim yapıp kamuoyunda tanınmak için aslında İslam’ında kabul etmediği şekilde sahtekarca kullanan ‘’türban ve başörtüsü artistleri’’ne alışkanlık haline getirdikleri provakatif saldırılarına karşılık hemen önceden belirteyim ki, inançlı, dininin umdelerini iyi bilen bir Müslümanım; yine bu nedenle de kızımı imam-hatip ve akabinde ‘’İlahiyat Fakültesi’’nde okutmuş bir babayım.

Ama evrensel bir din olan İslam, emrettiği ilkeler üzerinden sahtekarlık yapılarak AKP’nin ve onun sınırsız ihtirası olan ABD işbirlikçisi başı Recep’in doymak bilmez emellerine alet edilirse ‘’dur bakalım orada hele, sen ne imişsin’’ demek ve sahtekarlığını, inandım dediğin din üzerinden yüzüne vurmak ve kamuoyunu bu konuda aydınlatmak bir yurtsever yurttaş olarak benim en birincil görevimdir.

Maalesef ABD taşeronu Recep döneminde koskoca İslam dini ve bu din üzerinden başörtüsü en sinsi sahtekarane şekilde kullanılarak emperyalizmin emrine verilmiş, Müslümanlar bu yolla kalleşçe aldatılarak ‘’Haçlı-Hıristiyan’’ dünyasının uşağı haline getirilmiştir.

İslam, halkı Müslüman olan ülkelerde ‘’Haçlı emperyalizm’’in ‘’Truva atı’’ yapılmıştır.

Müslüman ülkelerde bu aşağılık çirkin durumun meydana gelmesinde ‘’küresel çeteler’’in ‘’yerli iktidar sahibi uşakları’’ tarafından medya piyasasına sürülen İslam’ın emirleri ile hiç alakası olmayan Hz.Muhammed’in tarifiyle bir kısım ‘’giyinik çıplaklar’’ın ‘’Haçlı propagandisti’’ olarak görev yapmasının etkisi fevkalede yüksektir ki, bunların giydikleri kıyafetin ve başta yüzleri olmak üzere vücutlarında modernite adına yaptıkları değişikliklerin İslam’la hiçbir ilgilerinin olmadığını, çok sahtekar bir şekilde inançsal değerlerine bağlı ama bunları tam net olarak bilmeyen yurttaşlarımızı aldatarak emperyalizmin para karşılığı uşaklığını yapmaktadırlar ki, böyle bir durumu bu yazımda deşifre etmek istiyorum; başlığa uygun olarak.

Emperyalizmin para karşılığı ajanlığını yapan, Hz. Muhammed’in tarif ettiği bir kısım bu giyinik çıplaklar Türkiye’de sadece ‘’medya dünyası’’nda mı var sanıyorsunuz?”

Tabii ki değil.

Bu bedbahtları çıkarları adına her alanda bulabilirsiniz.

Örneğin, siyaset alanında, iş dünyasında,sanat dünyasında vs. bu zavallılar başlarındaki kılları örten ama yüz ve kıyafetlerindeki modernlik adına yaptıkları değişikliklerle ‘’giyinik çıplak’’ görünümlerini kullanarak Müslümanları aldatmaya devam eden ‘’ikiyüzlü’’ ve ‘’aldatıcı’’ karakteristik tiplerdir ki, bunlar Türk milletinin çok açık talihsizliğidir.

Şimdi bunların Müslümanlık adına konuşurken, ne derece İslam kaidelerine uyduklarına dair iki yüzlülüklerini deşifre ediyorum.

Kuran’ın Ahzab suresi 33, ayetinde ‘’Ey Peygamber! Kızlarına ve Mümin kadınlara söyle: Ev dışına çıktıkları zaman dış elbiselerini üzerlerine salıversinler’’ hükmü olmasına rağmen bir kısım din satıcısı tüccar hanımlar pantolonla, yırtmaçlı etekle, streçle, göğüslerini,bellerini, boyunlarını, popolarını çok açık çizgilerle belli eden ama bunu başlarına geçirdikleri aslında Batı’nın kıyafeti olan türbanla inançlı insanlara yutturmaya çalışırlar.

Herkes yerse tabi.

Yine Kuran’ın Nur suresi 31.ayetinde ‘’Mümin kadınlara söyle; gözlerini(kendilerine haram olan erkeklere) karşı yumsunlar’’ emrine rağmen, Hz.Muhammed’in tarifi ile bir kısım ‘’giyinik çıplak’’ medya bülbülü modern türbanlı gazetecilerin, televizyon kanallarında, erkek gazetecilerle tartışırken nasılda onların gözlerinin içine bakarak çok işveli bir şekilde konuştuklarını ‘’vakay-ı adiye’’den olarak hep görüyoruz.

Hemen yine bu ayeti destekleyici olarak Sünni İslam’ın en önemli ve sağlam kaynaklarından olan Tirmizi hadis külliyatında ‘’Namahreme(kendisine helel olmayan bir erkek veya kadına) bakmak göz zinasıdır’’ der ama ‘’İslam adına ahkam kesen bir kısım zavallılar adeta içercesine bakmaktadırlar ki, sizin savunduğunuzu söylediğiniz İslam bunun neresinde?’’diye sormak en doğal hakkımızdır.

Samimi olun samimi hanımefendiler; Müslümanları şöhret olma ve çıkarlarınız adına aldatmayın.

Yine İslam’ın önemli hadis kaynaklarında biri olan Ramuz’da ‘’Ey kadınlar! Ancak mahreminizle konuşun, namahremle konuşmayın’’ demesine rağmen Hz.Muhammed; siz medya, iş, sanat, siyaset dünyasında sadece dini kullanarak çıkarlarınızı savunmaktan ve Müslümanları aldatmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz.

Söyleyin bakalım aldatıcılar, bu ayete rağmen savunduğunuz dincilik adına Müslümanlık bunun neresinde?

Kaldı ki, aynı hüküm Nur Suresi 30. ayetinde ‘’Mümin erkeklere söyle; gözlerini (kendilerine haram olan kadınlara bakmaktan) sakınsınlar” ifadesine rağmen din tüccarlığı adına çıkan bir kısım çıkarcı gazetecilerde televizyon kanallarında dinci (giyinik çıplaklar)ın gözlerinin içine bakarak işveleştiklerini görmemek zihinsel kusurdan başka bir şey değildir.

Kuran’dan sonra Sünni İslam dünyasının en sağlam hadis kitabı ve İslam’ın değişmez kurallarının kaynağı olarak kabul edilmiş Buhari’nin 84. hadisinde ‘’Allah yüz tüylerini yolan ve yolduran kadına lanet etsin’’ belirtmesine rağmen başta medya dünyası olmak üzere her alanda gördüğümüz iki yüzlü ‘’giyinik çıplak’’lar bırakın yüz tüyü yolmayı yüzlerini botokslayarak, güzel görünme adına halkın karşısına çıkmakta ve bu şekilde İslam kendisini reddetmesine rağmen emperyalizmin çıkarları adına Müslümanlar için ahkam kesmektedir.

Yine bu ikiyüzlü türban savunucuları Buhari 5948, hadisinde ‘’Kaş alana ve aldırana Allah lanet etsin’’ Peygamber hükmüne rağmen her alanda ve medya dünyasında gazeteci kimlikleri ile hilal gibi yolunmuş kaşlarını sergileyerek arzı endam ettiklerini herkes görüyor ve biliyor.

Şimdi, Sünni İslam’ın aynen ‘’Buhari’’ gibi Kuran’dan sonra en önemli kaynaklarından kabul edilen ‘’Müslim hadis kitabı’’nın 2857.hadisinde ‘’Cehennem ehlinden iki sınıf insan vardır, henüz onları görmedim; yanlarında sığır kuyruğu gibi bir şeyler taşıyıp onu insanlara vuran insanlar ve giyinmiş çıplak kadınlar ki, bunlar Allah’a itaat gayesi ile dışarı çıkmışlardır ama bunlar bunlar başkalarını da baştan çıkarırlar. Bunların başları deve hörgücü gibidir; bu kadınlar Cennet’e girmek şöyle dursun, kokusunu dahi alamazlar…’’ Hz. Muhammed’in sözleri din kullanıcısı saçlarını topuz yapan sıkmabaşlıların (tepebaşların) saç şeklini ele alarak deve hörgücüne benzetmesi ile din tüccarlığı yolu ile yanlış yolda olduklarını bu betimlemeden daha iyi tarif eden olamaz.

Bu Hz. Muhammed’in tabiri ile bir kısım ‘’giyinik çıplaklar’’ her yerde kendilerini dikkat çekecek şekilde gösterirler. Deve hörgücüne benzeyen ve başının gerisine doğru uzanan topuz yapılmış saçlarına taktıkları türbanlarının uçlarını boğazlarına dolayıp seksi bir görüntü verirler ve düğünlerde, barlarda,konserlerde İslam’ın yasak etmesine rağmen oynarken ve göbek atarken görürsünüz; medyada yine o ‘’giyinik çıplak’’ görünümleri ile tartışma programlarında uygar bir kadına yakışmayacak ve yine İslam’ın reddettiği şekilde kavgaları ile görürsünüz.

Ve yine bu ‘’giyinik çıplaklar’’ çok dikkat çekici kadınsı bedenlerinin en hassas çizgilerini gösteren erkekleri tahrik edercesine kıyafetler giyerler ve yüzlerine botoks yapmışlardır veya en dikkat çekici şekilde fondöten, krem, allık, dudaklarına ruj sürmüşlerdir; hatta bunlar arasında hiçte azımsanmayacak derecede yüzlerine, burunlarına estetik yaptıranlar ve dudakları ile gamzelerini dolgu maddesi ile dolduranlar vardır ama bunlar menfeat, şöhret, dikkat çekme adına kendilerinin bu hallerini reddeden İslam’ın savunuculuğunu yapmaktadırlar.

Bu zavallılara yine Sünni İslam’ın Kuran’dan sonra en makbul sayılan hadis kitaplarından ‘’Ebu Davud’’ daki 4029 nolu ‘’Kim dünyada şöhret için elbise giyerse, Allah ona kıyamet gününde zillet elbisesi giydirir, sonra da onu Cehennem’in alevli ateşlerinde yakar’’ hadisini anımsatmaya aslında gerek görmem, çünkü bunlar din savunmacılığını çıkar amaçlı yapıyorlar, inandıklarından değil; fakat bizim bu konuda kamuoyunu aydınlatmak zorunluluğumuz var.

Yine Hz. Muhammed’in ‘’Allah güzel görünmek için dövme yaptıran kadınlara, yüzünün kıllarını aldıran kadınlara, dişlerini traş ettirerek aralarını açtıran kadınlara, yarattığı biçim, renk ve görünümü değiştiren kadınlara lanet etmiştir’’ hadisini aktararak bu ‘’giyinik çıplaklar’’ın dinsel değerleri kullanmak üzere yaşamın her alanında bulunduğunu ve bunlara dikkat edilmesi gerektiğini ülkemizin bağımsızlığı ve milletimizin geleceği açısından anımsatmak istedim.

Yazımın başında da belirttiğim gibi ‘’din tüccarı’’ kadınlar ve erkekler ‘’dinsel değerleri’’ çıkarları için kullanmamak kaydı ile istedikleri gibi giyinmeleri demokratik haklar ve değerler adına kimseyi ilgilendirmez.

Ama İslam’ı çıkarları için kullanmaya kalktıkları an bu yurttaşlarımızın haklarına saplanan bir hançer olur ve fikirsel bazda müdahale hakkımız doğar ve gereken bilgileri kamuoyu ile paylaşırız.

İki yüzlü çıkarcıları her yerde deşifre etmek görevimiz olmalıdır.

Tekrar ediyorum, hiç kimsenin kıyafetini dinsel açıdan değerlendirmiyorum; aksine dini kullananlara ‘’eğer gerçekten inançlarınıza bağlıysanız’’ inandığınız değerler bunlardır anımsatması yaparak, milleti nasıl çıkarları adına kandırdıklarını deşifre ediyorum.

Çünkü çağdaş modern değerlere olan uçsuz bucaksız yöneliş önlenmesi olası olmayan bir ‘’toplumsal yasa’’dır.

İbrahim ÖZDOĞAN H&H YORUM

This Post Has 12 Comments

 1. seyide

  Sn.İbrahim,yakında kaş ve yüzde ki diğer kılları almak günahtır diye bir yasa çıkartırlarsa hiç şaşırmam!Bu ne ya!!!!!her şeyi din ile açıklamak zorunda mısınız?

 2. kızıl-elma

  Valla, şahsi fikrim, örtünen kadınların PEK AZININ , HATTA YÜZDE 95 diye rakam , oran verebilirim,( belki yüzde beşi , oda 60 yaşından sonra örtünmek isteyebilir özgür iradesi ile ) BAŞINA İSTEYEREK ÖRTÜ GEÇİRMEZ!BU KADIN ÜZERİNDE “ERKEK TAHAKKÜMÜDÜR ” bu İSTER DİN ADINA OLSUN , İSTER BAŞKA ZORLAMA
  SONU YUKARDAKİ KARELER GİBİ OLUR!T-H-E E-N-D!!sonu buuu !!!
  başka yerden pırtlar!’!
  BU KADAR BASİTTTT YA BUUU!
  HALA iki bin senedir kadınla kafayı bozmuş gözüken “erkek türüne “kadınlar dan elinizi çekin artık” diye haykırmak fayda etmiyor , YAPTIRIM MI LAZIM İLLA YANİ?
  başka işiniz gücünüz yok mu ?

 3. Şaman Türksoy

  Turbanlı veya başı açık tüm kadınlar kadar taş düşsün başınıza!
  Yahu arkadaş, ne uğraşıp durursunuz; kim, ne isterse giysin,neresine ne yaptırmak isterse yaptırsın. Güzel olsun, çirkin olsun, içlerinden alacağın bir tanedir;ötesinden sana ne birader?
  İbrahim Bey’in elinden gelse kadınlarımızı Afganlı Taliban kadınları gibi giydirecek, öyle ya, kılavuz (referans) karga (Kur’an) olunca elbet burnun boka batacak! Allahumme inna sabirin!

 4. Dara Çolakoğlu

  Sayın İbrahim Bey! Dincilerin saldırısına maruz kalacağınızı bildiğiniz için daha başından nasıl bir müslüman olduğunuzu belirtmişsiniz. Amenna. Ben de izninizle sizi taklit edeyim: Ben müslüman değilim, hiçbir dinden değilim. Bence de isteyen istediği gibi giyinebilir ama KİŞİSEL hayatında giyinebilir. KAMUDAKİ GÖRÜNÜRLÜK söz konusu olduğunda, HERKES İSTEDİĞİNİ GİYEMEZ efendim. Bendeniz mahkemeye bikiniyle gitmiyorum, sokakta plaj şortu giyerek dolaşmıyorum, elbisemle denize de girmiyorum. Yani, kamusal alanda etiketlenmemek KANUNUN meselesi, aynı kamusal alanda teşhir olunmamak ise bir USLUP meselesidir. Birincisi toplumsal, ikincisi ise kişisel bir yaklaşımın ifadesidir…Atatürk’ün cumhuriyet felsefesi de işte buydu. AKP bandıralı din tüccarı/faşisti tayfanın pisliğini eleştirmek ve hatta zemmetmek için, bundan BİN KÜSUR yıl önce söylenmiş kelamlara sığınmak zorunda değiliz. Biz insanlar bin küsur yıldır hiç mi evrilmedik? Elinde iphone, altında siyah ciple gezen kafası paketli kadın tayfası da çağdaşlaşmanın dışında değildir ve olamaz. İğrenç olan, müslüman ayaklarında, dincilik ve cepçiliği özdeşleştiren politika erbabının varlığıdır ( bu konuda hemfikiriz) ama, lütfen, Selefiler gibi, orijinal kaynaklara atıfta bulunarak AKP’yi eleştirmeyin. AKP tayfasını, 1600 yıl öncesinin normlarına sığınarak oy topladığı için eleştirin. Beşar Esad’ın, o son derece ağır, ” En düşük ahlak ilkesine sahip değil” diyerek resmettiği bir yaratığı destekleyenlere çıkışarak eleştirin. Ezcümle ile, ÇAĞIMIZDA KALIN lütfen.

 5. 06 anka

  Tesettüre girmiş gibi yapılıyor.Önce giyilecek kıyafetle uyumlu,arkası elyafla desteklenmiş bir bone gayet itina ile başa yerleştirilir.Bu sayede saçlar kısa hatta kel bile olsa Rapunzelin saçları gibi gür ve uzunmuş ve de topuz yapılmış gibi (yazarın deve hörgücü dediği şey) bir hava verilir.
  Bonenin üzerine gençlerde tercihan ince şal hareketli bir tarzda örtülür,onun da üzerine iri camlı gözlük olmazsa olmazdır.Orta yaşlılar bone üzerine ipek eşarp kullanıyor.Sıkmabaş bu yaşlardakiler ve bazı gençlerde yaygın. Yaşlılar ise ne bulurlarsa onunla takılıyorlar,türbanları sıkmabaş şeklinde değil de omuzları bile örten masa örtüsü tarzında oluyor.
  Kıyafetler yaşa ve meşrebe göre değişiklik gösteriyor,sıkıntı yok. Sigara bacaklı kottan basamakları süpüren uzun eteklere kadar geniş bir yelpaze.Bel hattı vurgulanmazsa olmaz!
  O kadar ki,bu yeni tip tesettür çıktığından beri beli kemersiz,kuşaksız kaban ya da manto bulunmaz oldu.
  Makyaj?İbadullah!
  Aslında bu başı türbanlı nisa da pekala biliyor,kılık kıyafetinin dine uygun olmadığını.Ama bilerek giyiyorlar.Çünkü kadın örtülü de olsa kadındır.Sen zorla başını kapattırırsan o başka bir açıdan gene süslenecektir.

 6. Gülay Havva

  Ben özellikle de yazın en sıcağında ,siyaseten Müslüman erkeklerin kılından-tüyünden fena halde tahrik oluyorum.Ve özelikle yazın o en sıcağında siyaseten Müslüman erkeklerin tesettüre girmesini istiyorum.İyicene kapansınlar ,kılları değil görünmek, hava bile almasın.Bizdeki de can di mi??Günaha sokmasınlar insanı.

  1. zalim

   Sn. Gülay Havva: Allahtan ki pesinen müslüman olmadigimi söylemsiim 🙂

  2. Gülay Havva

   Siyaseten Müslüman olmayan erkeklerin kılı-tüyü ilgimi çekmiyor sevgili zalim:))

  3. zalim

   Sizin kimleri kastettiginizi biliyor ve tahmin ediyordum, zaten bende sizin icin degil, sizin gibi düsünenlerin gazabindan yirtmak icin söylemistim :))

 7. zalim

  Ne yalan söyleyim, ben bu dincileri gördükten sonra harbi harbi kendi inancimi sorgular hale geldim. Sonunda da bunlar müslümansa ben müslüman degilim noktasina geldim.

  1. seyide

   Sn.Zalim, aynı şekilde düşünüyorum.

 8. nhizal

  ilahi ibrahim bey siz din tüccarı kadınları tesettürlü seksileri anlatayım derken kaş almamızı bile konuya sokmuşsunuz.
  sahi ya, bizde o kalem kaşlı sürmeli rimelli gözlü allıklı yanaklı dar streç pantolonlu bazan dediğiniz gibi derin yırtmaçlı etekli ama illede kafası paketli süslümanları anlamıyoruz ama siz onları eleştirirken bütün kadınlarıda katmışsınız işin lanetinizin içine. hoş olmamış. 🙁

Yoruma kapalı.