Dalgalanma ve manipülasyon

Dalgalanma ve manipülasyon

besin

Sahtekarlığı anlamak ve anlatabilmek için gerekli olan bilgiler, hiçbir zaman ekonomi kitaplarında yazmaz. Sahtekarlık olup, bittikten sonra herkesin haberi olur.

Servet sınıfı için açık olan kapılar, halk için kapalı olduğundan, aynı soygunu halktan birisi yaparsa, servet sınıfı ve onun tüm kanunları, o kişinin üzerine çökerler.

Velhasıl söylemeye çalıştığım, yasaya uygun bir soygun vardır. Bir de yasanın etrafından dolanarak yapılan soygun vardır. Bu soygunu servet sınıfı yapamaya yetkilidir. Diğerleri yapamaz.

Bu girişi, Amerika’da, şu günlerde gündemin birinci maddesi olan, Robinhood (Reddit) örgütlenmesi için açtım.

Gelişmiş ülkelerde, büyük soygunlar, bizde Borsa denilen, ABD’de Stok Market, organizasyonları yolu ile yapılır. Bu işler için yüksek hızlı bilgisayarlar, gizli ve pahalı yazılımlar (algoritmalar) gerekir.

Borsada ki dalgalanmalar, hisse sahiplerinin açığa satışı ve Hedge fonlardır.

Aslında finans kapitalde, büyük servetler için kullanılan, serveti daha da büyütme yolları elbette var. Ama borsada en çok kullanılan sahtekarlık; hisse senedini açığa satış, yani olmayan bir şeyi satmak, yoluyla ya da hedge fonlarda, batık şirketler üzerinden yapılan spekülasyonlarla olur. Biliyorum, aklınız almadı, zaten kimsenin de aklı almaz.

Bu kez, küçük hisse sahipleri, 600-1000 dolarla, bilgisayar teknolojilerini ve algoritmaları kullanarak, kendi aralarında örgütlenerek, Wall Street’in baronlarının aleyhine kazançlar sağlamışlar. Game Stop Corporation aracılığı ile bu işi kotarmışlar. Büyük zenginlerden, 70 milyar dolar çarpmışlar.

Amerika’da, ne kadar büyük soyguncu varsa, ayağa kalkmış. Vay efendim nasıl olur da bizim gittiğimiz yoldan gider ve böyle bir iş yaparsınız diye, küçük yatırımcıların üzerine gidiyorlar.

Küçük oyuncular, dalgalanmanın yüksek olduğu beş günü kullanmışlar. Hisse senetleri düşükken alıp yüksekten satmışlar. (Short Squeeze) Elbette bu işi örgütlü olarak gerçekleştirmişler.

Burada söylemeye çalıştığım husus; örgütlülüğün nelere kadir olduğunu ifade etmek içindir.

İyi bir örgütlenme, halktan yana bir örgütlenme, bırakınız 70 milyar dolar kazanmayı, tüm insanlığın geleceğini kurtarır.

Stratejik olarak dalgalanmalar, manipülasyonların yapılmasına en uygun zamanlardır. Hayat içinde bu böyledir. Hani kurt dumanlı havayı sever derler ya…

Aslında halklar içinde bu tür örgütlenmelere önümüzdeki günlerde şahit olacağız. Toplumlar bunaldıklarında ilk çıkış noktası olarak, bu tür çıkış kanalları ile kurtuluşu arar. Sonra temel gerçek olarak, örgütsüz olmanın sonuçlarını anlar. Gerçek kurtuluş, o andan sonra başlar.

1 Şubat 2021, bulentesinoglu@gmail.com

yurduma can feda

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!