Olacaksın Şehnameci…

Olacaksın Şehnameci…

Işık Kansu

Boru değil, demokrasi değil, bu kadar da olmaz ki!

Haddini bileceksin. Saray’a ve Saray’ın yakınlarına önce itaat, sonra hürmet edeceksin.

Örneğin, Saray’ın SİT gibi adamı var. Dokunulmaz.

Yasama yok, yürütme yok, yargı yok.

Ona kim ne karışır ki? Dilediğini dilediği gibi yapar. İster televizyon kapatır, ister gazete cezalandırır.

Gazeteci ayağını denk alacak, gazeteciliğini yapacak. Ballayıp kaymaklayacak. Yerlere göklere sığdıramayacak. Sevecek, övecek, uğruna ölecek.

Saray’ın SİT gibi adamına şömine mi gerekti? Gazeteci, tuğlalarını tek tek eliyle dizecek; odununu, kömürünü yakacak, ateşini yelleyecek.

Pergola mı gerekti? Direklerini kazma kürek dikecek. Sahibinin narin derisini güneşten gölgeleyecek.

Daha?

Örneğin, Saray’ın KİT gibi işadamı var. Dokunulmaz.

Alışveriş merkezleri, gökdelenler mi dikecek? Onları kamu bankalarına mı devredecek?

Gazeteci dediğin, bu durumdan mutluluk duyacak, mum yakıp seyrine bakacak.

Saray’ın işadamı, belediyeden milyonluk ihaleler mi alacak?

Gazeteci, zahmet olmasın diye ihale dosyasını hazırlayacak.

Başka?

Örneğin, Saray’ın ilan kurumu var. AGİT gibi kurum. Dokunur.

Gazeteci, bol bol yağlayacak, tirajı yüksek gösterecek, omzunu yaslayacak, güveni sağlayacak.

Yoksa…

Patlatırlar enseni.

Saraycılar, dosya kapağını bile açmadan verir kararlarını. Sonra uğraş dur.

Demokrasi memokrasi, özgürlük mözgürlük, adalet madalet.

Geç bunları efendi.

Boru değil, Saray düzeni bu.

Anla artık, ol şehnameci, etekle sultanı, otur aşağıya.

Fikri İktidar

Geçen üç yıldır devlete ait Harran, Atatürk, Iğdır üniversitelerinde yapılmıştı. En son yine devlete ait Dumlupınar Üniversitesi’nde düzenlendi. İşte o “Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi”nin bu yılki sonuç bildirgesinden:

– ‘Din ayrı, bilim ayrıdır’ düşüncesi materyalist felsefenin ürünüdür. Bilimle din, akılla vahiy arasındaki kavga, İslam medeniyetinin kavgası değildir. Çünkü bilimlerin konusu, Allah’ın kudret sıfatının eseri olan kâinat kitabıdır.

– Bilim dünyası yaklaşık 200 yıldır ateizmin tesiri altındadır. Bu felsefe, kâinattaki bütün varlıkları tesadüf, sebepler ve tabiatın eseri olarak görmekte ve sadece laboratuvara giren maddeleri bilimsel veri olarak kabul etmektedir.

– Yaratılış Kongresi bildirilerinden üretilen kitaplar, gençlerin eğitiminde hayati bir öneme sahiptir. Günümüzde gittikçe artan Darwinizm, sekülerizm ve deizm gibi birtakım düşüncelerin genç kuşaklarda sebep olduğu şüphelerin giderilmesinde Bilimler Işığında Yaratılış kongrelerinde sunulan bildirilerin ciddi tesiri görülmüştür.”

Hani, “Fikri iktidarımızı hâlâ tesis edemediğimiz kanaatindeyim” demişti ya… Devlet üniversiteleri, işte onu tesis etmek için çalışıyor.

TİMUR SELÇUK

Timur Selçuk, sahici bir aydındı. Her şeyin üstünden geçinen değil, her şeyin üstüne koyan bir aydın.

Emeğin bayrağını yükselten, gönlümüzü ve düşüncemizi şenlendiren bir bağımsızlık gülüydü…

Cumhuriyet

yurduma can feda

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!