Topluma ve geleceğe büyük meydan okuyorlar

Topluma ve geleceğe büyük meydan okuyorlar

obursa

“Kadına Karşı Şiddet ile Mücadele Edilmesi ve Önlenmesine Dair İstanbul Sözleşmesi”ne AKP iktidarının koyduğu imzayı geri çekme hamlesi, artık ülkeyi yönetenlerin tüm perdeleri yırtıp attıklarının ve arkasında saklanacakları hiçbir şeye artık ihtiyaç hissetmediklerinin kanıtıdır.

Tarikatlar, cemaatler ülkeyi yönetiyor gibi.

İsmailağa cemaat lideri Cumhurbaşkanı’nı ziyaret ediyor (karşılıklı) ve bu sözleşmenin iptalini isteyebiliyor.

Arkasından, sözde düşünce ürettiğini söyleyen yine aralarında ilkel fetvalarıyla bilinen bir ilahiyatçının ve benzer beyinde kişilerin bulunduğu (işadamı da var, finansör olarak!) bir kuruluşun mensupları, bu anlaşmanın neden iptal edilmesi gerektiği konusunda, en ilkel, kadına en düşman, erkek eğemenliğini en yücelten ve kadın erkek ilişkilerinin tam bir alt kastüst kast ilişkisi içinde düzenlemekten yana bir “rapor” yayımlıyorlar.

Rapora baktığınızda Afganistan’daki Taliban ve Suriye-Irak’taki IŞİD ve diğer köktendinci kafaların sayfaların arasından bize el salladığını, gülümsediğini görürsünüz.

Cemaat ortaklığı hep iktidarda

AKP, 2013 yılının 17 Aralıkı’na kadar ülkenin en güçlü, en paralı, en etkili ve devlette en örgütlü, en sahtekâr yarı gizli cemaati Fethullah Gülen ile ortaklaşa ülkeyi yönetiyordu.

Öyle ki FG’ye övgüde, AKP’liler yarış halindeydiler ve hele birlikte fotoğraf çektirmek onlara artı bir itibar – puan kazandırıyordu!

Gazetecisinden milletvekiline, hukukçusundan (ki uyuşturucu tüccarını koruyanı da var) siyasetçisine kadar.

Ne zamanki FG, Erdoğan’ın koltuğunu da istedi, işte o zaman kıyamet koptu.

Bir cemaat ile işbirliği, Türkiye’ye bir darbe girişimine, en kanlı kalkışmaya, 250 kadar insanın öldürülmesine mal oldu.

FG ve adamları da dünyanın en kötü insanlarına dönüştüler. Ama zaten öyleydiler!

Tarikatsız sağ iktidar olmaz

Bugün bakıyoruz, devlet içinde ve dışındaki diğer cemaat örgütleriyle al takke ver külah işbirliği alabildiğine sürüyor.

AKP onlarsız yapamaz. Çünkü bu örgütler arayış, beklenti ve çok yönlü yoksunluk içindeki binlerce insanı ağları içine hapsederek iliklerini ve beyinlerini sömürmek için gerekli.

Cemaat ve tarikatçılar, dinin en büyük sömürücüleri. En kadın düşmanı olanlar.

Hepsi erkek, hepsi “yol gösterici”, hepsi yarım veya tam mehdi!

Aralarından çıkan en utanmaz ahlaksızları üzerine yazılan kitaplar, içinde bulunduğumuz toplumsal yüz kızartıcılığın zor görünür rezil örneklerini sergiliyor.

Tüm anlatımları kadın üzerine

Sapkın erkeklerin tüm senaryoları kadınlar ve kadın cinselliği üzerinden..

Kadının türbanı, başı, saçı, kılı, eli, yüzü, ayağı, kulağı, ağzı, burnu… Yani kadının tümü, erkeğin her alanda toplumsal ve özel iktidarını gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği nesnesi.

Aralarında bir tane kadın “hoca” veya efendi yok.

Olsa ne olurdu bu tarikatçıların hali, çok merak ederim!

İlginç bir şekilde, o cenahın tüm kadınları da bu durumu kabul etmiş görünüyor.

Mesela ilahiyat fakültelerinde kaç tane kadın öğretim üyesi var, bilmiyorum, oturup sayamam şimdi.

Fakat onlardan tek bir ses duymuyoruz, nefes alıp veriyorlar mı, bilmiyoruz.

Erkek ruhbanların her türlü denetimine, baskısına, teorisine, zırvalığına, arkaik kabullerine evet diyorlar sanki.

Okudukları İslam külliyatının büyük kısmı çünkü bunu vazediyor.

Ata’nın yarattığı farklılık

Ülkemizdeki bu ilkelliği köklü bir söküp atma girişiminde bulunan ise Atatürk (ve arkadaşları) oldu.

Büyük adam, büyük lider, büyük devrimci, dünya çapında siyasetçi ve bilimsel düşünen ve davranan bir beyin..

Bugün ülkenin İslam ülkeleri arasında farklılığını yaratan modern ve laik kitleler, bu büyük beynin açtığı yoldan ilerlediler.

Bence, bugün yeniden en ilkelliğe dönüşü vazedenlerin de asla başaramayacakları ve aşamayacakları en büyük duvarı oluşturuyorlar.

***

İktidar bürokratlarının yüzlerindeki perdenin tamamen atılmasının taze bir örneğini de en ilkelliğin alametifarikası olan kılıç kuşanarak kürsüye çıkan ve Atatürk’e lanet okuyanlarda gördük.

Hayata gelmesini sağlayan bir ülke, bir vatan yaratan ve bu sayede anababasının özgürce birleşmesiyle doğan, bu olmasaydı asla kendisinin de var olamayacağını idrakten uzak bir sıradan insanlık fışkırıyor her yerden!

***

Dinin en arkaik yorumlarına günümüz kadınını, kadın-erkek ilişkisini kurban etmeye kalkışanlar, kadınlara şiddet uygulayanların en azından düşünsel ortakları – işbirlikçileri olur mu diyeceğiz..

Topluma ve geleceğe ilkellikten meydan okumaya kalkmayın, başaramazsınız.

Cumhuriyet

yurduma can feda

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!