Sık Bakalım Biber Gazı sık Bakalım (yeni versiyon)
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
FpsAgency