Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Ekonomik Armageddon ve/veya paranın ölümü
02 Mayıs 2020
19:59
32 Kez Okundu

besin

Esas itibariyle Armageddon’un Armageddon oluşu İsa’nın gelişidir. Batı alemi, dünyevi olanı uhrevileştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Tıpkı bizim gibi…

Ekonominin son durumunu, Armageddon Savaşına benzetmeleri de bu gelenekten gelir.

Ekonomik Armageddon’dan basettikleri kısaca şudur;

1-Hiper enflasyonun yaşanacağı, ekonomide her türlü Fiat’ın bir anlamının kalmadığı, darmadağınık bir durum.

2-Bankaların tatil olacağı ve/veya devlet tarafından bankalara el konulacağı hal.

3- Eğer bankalar varsa ve yaşıyorsa, kullanacakları yeni para/döviz ile çalışacakları hal.

4- Tabi bunlarla birlikte yaşanan İnsani Kriz.

Ekonomik Armageddon’a Örnek olarak da Batı şunları örneklemiş;

Çin 1852,

Weimer Almanyası 1918-1919,

Büyük Buhran diye adlandırılan 1929-1930,

Sovyetler birliğinin çöküşü,

1999-2002 Arjantin,

2013 Venezüella.

Genellikle çöküş dönemlerine gelinmeden önce göze çarpan asıl sebep; devletlerin, -şimdilerde özel sektörün- sınırsız para basmalarıdır. Paranın çokluğu paranın değerini düşürmüş, yani faizler düşmüş, yani para Fiat olarak var ama değer olarak ölmüş.

Kullanılan para bir işe yaramıyorsa yani ölmüşse, yeni bir para yaratarak yola devam edilmiştir. Ne pahasına derseniz insanlık krizleri pahasına.

Armageddon Savaşlarından sonra ne oldu diye bakarsanız.

Devlet yeniden görev başına geçmiş. Önemli kamulaştırmalar yapılmış, aç gözlü finansal domuzların spekülasyon yapmasının önüne geçilmiş ve halklar, çok büyük bedelleler ödemelerine rağmen, bir nebze nefes almıştır.

Açgözlü finansallar gene rahat durmayarak, devleti küçültelim ekonomiyi büyütelim yaygarasıyla direksiyonun başına geçmiş, yani kediye ciğer teslim edilmiş, sonuç yeni Armageddon.

Yukarıda, Batı’nın kendine göre sıraladığı büyük krizler zikredilmiş ama dönemsel krizlerden hiç bahsedilmemiştir. 2008-2009 Aslında içinde yaşadığımız Armageddon’un, 2008 krizinin bitmemiş halidir.

Bu krizde dört şok bir den yaşanmaktadır.

1-İşsizlik nedeniyle talep şoku,

2-Arz zinciri kopması şoku,

3-Petrol şoku,

4-Sağlık Krizi şoku.

Elbette gene bu krizden aç gözlü finansal spekülatörler karlı çıkacaktır. Çünkü krizler mülksüzleştirme dönemleridir. Çünkü karlar özelleştirilmiş, zararların halka bölüştürülmesi gündemdedir. Bunları gerçekleştirmek içinde iktidarların daha radikal olmaları gerekir. Güvenlik siyasetleri öne çıkar. Özgürlükler geri çekilir. Ta ki Armageddon Savaşı bitene kadar.

Yaşadığımız süreç bu süreçtir.

bulentesinoglu@gmail.com

yurduma can feda hakkında:
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!

Cevap Yazın


5 + 7 =

FpsAgency