istockphoto-1202097133-1024x1024

FATMA GÜRMAN

20.yüzyılın başında Almanya da denenen nazi imparatorluğunun örgütlenme ve uygulama modelleri yeni teknolojiler eliyle 21. yüzyılın ilk çeyreğinde küreselleştiriliyor…
william l.shirer adlı bir yazar 3 ciltlik bir kitapta bu imparatorluğu en ince detaylarına kadar inceleyerek anlatmıştır…Ben bu kitaba dayanarak aktüel olayları gözlemliyor ve nazizm küreselleştiriliyor diyebiliyorum…
Adı geçen virus tipi çok uzun zamandır aramızda, sağlıklı bağışıklık sistemi olan canlılar bu asalakla başa çıkmasını öğreniyor ve hayatta kalıyor…mutasyona uğradığı dolayısıyla insan bağışıklık sistemi tarafından tanınmaz, dolayısıya başedilemez halde geldiği için ölümcül sonuçlara yol açtığı söylenen covid 19 adlı nesli doğal olarak mutasyona uğramış da olabilir, yapay olarak bir molekular biyoloji laboratuarında gen teknolojisi yoluyla yetiştirilip dünyada hedeflenen noktalara bırakılmış olabilir…kanıt yok…

laboratuarda yetiştirilmişse operasyon bittikten sonra o laboratuar imha edilmiştir…bunu kim yapar; yapsa yapsa rabları tarafından dünyanın efendisi olma misyonuyla donatıldıkları kıtırını atan tutan, kendi yalanlarına kendileri kanan, küresel kırkharamilik yoluyla dünyada istedikleri düzeni kurma kara sevdalısı, erkekerkil düşünme metoduyla düşünce üreten ve uygulayan/uygulatan beyinler yapar…
Yeni dünya düzeni diye piyasaya sürdükleri ve dayattıkları düzene endüstri 4.0/5.0 adını veriyorlar…sermayeyi emek mecburiyetinden paradan para kazanma metodunu bularak kurtaran bu beyinler, marxizmin kapital analizini otobanda sollayarak aştılar ama yollar gide gide biter…yeni yol döşediler, yeni dünya düzeni vasıtasıyla sermayeyi insan mecburiyetinden kurtarmanın yolunu açtılar…
İnsanın bedensel emeğini robotlara, zihinsel emeğini de yapay zeka’ya yükleyerek insanı da sollamayı programladılar…eski düzenden yeni düzene geçişte zararlı ve gereksiz gördükleri eski düzeni yaşamış bilen ve yaşlanınca çeneleri düşen ve torunlara anlatan yaşlılar olduğundan önce onları tecrid ve imha…

İskenderiye kütüphanesini yaktıkları gibi kütüphaneleri de yakarlar, meydanlara kitapları yığıp ateşe de atarlar Maya’lara yaptıkları gibi arşivleri, yazılı kültürün k sını bırakmazlar…resimleri de, yazıyı da mezarlıkları da yok ederler…yeni nesil bir beyaz sayfa gibi önlerine düşer…dijital kültür analog kültürün yerini alır, yapay da doğalın…
Doğal seleksiyonun yerini yapay seleksiyon alır…her hal-ü kârda akibet seleksiyon…küresel kırkharamilerin yeni dünya düzeni için gerekmez teşhisi koyduklarının tecridi ve imhası…

ölümü gösterip (covid19) sıtmaya (endüstri 4.0/5.0 dijital kültüre razı etme operasyonu sahnede…biyolojik savaş silahı covid 19 ile deniyorlar, istedikleri sonucu alamazlarsa başka belâlar sararlar dünyanın başına…biz bu beyinlerin yanı başımızda var olduğunu neden sonra yol açtıkları felaketlerden, belâlardan anlayabilioruz tıpkı radyoaktivite gibi…radyoaktivitenin varlığı hiç olmazsa hayatta geiger cihazı gibi çok hassas ölçüm aletlerinin tıkırdamasıyla kanıtlanabiliyor ama bu beyinlerin varlığının kanıtı toplu mezarlardan yükselen kocaman bir ölüm sessizliği…