Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Doların prestiji döktüğü kandan gelir
07 Mart 2020
20:05
63 Kez Okundu

besin

Amerika’ya ve Amerika’daki tüm kurumlara olan güvenin azalması, Dolar ile yönetilen dünya finans sistemine karşı da güveni azalmaktadır.

Finans sisteminin asıl savunucularının,küresel servet sınıfı olduğundan, mevcut finans sisteminden uzlaşarak çıkmak mümkün değildir. Halkların servet sınıfı ile uzlaşması, savaştan daha zordur. III. Dünya savaşı ihtiyacı da buradan çıkar.

Finans siteminden kurtulamayanlar, dolardan ve dolarizasyondan çıkamazlar.

Bir ülkede dolar varsa o ülkeyi dolar yönetir. Siyaset ve ekonomi kararlarını o alır.

Ulus devletlerin ekonomik olarak zora düşmesi bundandır.

Her türlü hile ve desise dolar üzerinden yapılır.

Büyük büyük iktisatçılar, Amerikan servet sahiplerinin bu kadar çok para basmalarına karşı, Amerika’da neden enflasyon olmaz da bizim gibi ülkeler neden enflasyondan kurtulamaz bunu açıklamazlar veya açıklayamazlar. Reel soygun dolar ve doların kullanıldığı finans düzeni üzerinden gerçekleşir. (Daha önce ki yazılarımda bunu açıkladım. Fiat Money istendiği zaman imha edilebilir.)

Dünyada hem ABD’ye hem de onun hileli parasına karşı güven azalmaktadır. Yeni dünya düzeni bu güvensizliğin üzerine inşa edilecektir.

Dolardan kurtulabilmek için mevcut borçlardan kurtulmak gerekir. Yeniden ve yeniden dolar üzerinden borçlanmamak gerekir.

Peki deneden insanlar dolardan nefret ediyor? Ama hep dolar saklamaya çalışıyor?

Servet sahiplerinin, daha çok servet elde etme ve hükmetme açgözlülüklerinden ileri geliyor.

Doların değerini, yapay olarak, yüksek ve prestijli tutmak için savaş gerekir. Petro doların yetmediği yerde kaos ve savaş yoluyla dolar yukarı da tutulur ki, ticaret ve rezerv döviz olarak dolar kullanılsın.

Amerika üretim ve hizmet sektöründe her geçen gün Çin’in gerisinde kalmasına karşın, ABD doları hep yüksekte kalır. Hem hikopterden atarcasına dolar basarlar, ama ABD de enflasyon olmaz.

Çünkü Arabistan o günlerde petrol pompalamayı çoğaltır. Arabistan, ne kadar çok petrol pompalarsa o kadar çok dolar basılır.

Doların düşmanları arsında; Altın birinci sıradadır. İkincisi ise şifreli paralardır. Amerika bu iki ekonomik düşmanı ile kıyasıya savaş verir.

Dolar yapay olarak yükselince altın fiyatı düşer. Lakin Altın, imalat değerinin altına düşerse, işler değişir. Finans oyunları ile Atının fiyatı ancak imalat değerine kadar düşürülebilir. Sonrası Altın yükselmeye başlar. Amerika’da üretim ve hizmet gittikçe azaldığından, teknoloji üretimi de gerilemektedir. Dolayısıyla ABD dolarını yapay olarak güçlü tutmak artık zorlaşmaktadır.

ABD dolarına dayalı sözleşmeler ve borçlar serbest dolaşıma devam ettikçe dolar yüksekte kalacaktır.

ABD’ye güvensizliğin temelini de bu finans sistemi yaratmaktadır.

bulentesinoglu@gmail.com

yurduma can feda hakkında:
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!

Cevap Yazın


8 − = 1

FpsAgency