Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Ortadoğu’nun Cahşları…
10 Mart 2019
00:15
122 Kez Okundu

yselim

Milliyetçi-Ülkücü hareketin hakları bir türlü gerçek anlamda teslim edilmeyen iki yazarından biri Hakkı Öznur diğeri de Metin Turhan’dır… Ömürleri arşiv toplamakla, kaynakların peşinde koşmakla geçmiştir. Hakkı Öznur’un son çalışmasının tanığıyım. Aylarca Metin ile beraber belge taraması yaptılar. Dizgisi-baskısı derken 10 yıllık araştırmayı 2 yılda derledi Öznur. Sadece üniversitelerin kütüphanelerinde değil, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin kaynak eseri değil, stratejistler, siyasiler, güvenlik uzmanları, gazeteciler… Dahası Orta Doğu’yu dünyadaki gelişmeleri sağlıklı gözlemlemek isteyenler mutlaka Panama Yayınları’ndan çıkan bu eserin sahibi olmalılar. Kütüphanenizde yer açın…

6 ciltlik “Ülkücü Hareket”, 2 ciltlik “Derin Sol”, 3 ciltlik “Muhsin Yazıcıoğlu Külliyatı”, “1993 Örtülü Darbe”, “Cahşların Savaşı” adlı tarihî öneme sahip kitapların yazarı, şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol ve dava arkadaşı Ülkücü Hareketin önde gelen isimlerinden, Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur yine bir ilke daha imza atarak alanında tek çalışma olan dev bir çalışma olan iki ciltlik “Ortadoğu’nun Cahşları” kitabını yazdı.

Orta Doğu ve yakın politik tarih üzerine yaptığı çalışmalar, yayınladığı tarihi öneme sahip kitaplarla, Türkiye’nin en önemli araştırmacı yazarlarından biri olan Araştırmacı Yazar Hakkı Öznur’dan başucu niteliğinde bir çalışma daha: “Ortadoğu’nun Cahşları”.

Öznur’un 20 yıllık bir çalışmasının ürünü 2 ciltlik kitap tam 2082 sayfa.

Cahş: “Hain”! Orta Doğu’daki Kürtçü grupların birbirleri için kullandığı bu tabir bölgenin tarihini de özetliyor.

1907′de Barzani ailesinin lideri Abdüsselam ile başlayan, Mustafa Barzani ve oğulları İdris ve Mesud Barzani’yle günümüze kadar devam eden bir ihanet süreci.

Barzanilerin küresel güçlerle, yabancı istihbarat servisleriyle ilişkilerine de geniş yer ayıran kitap kısaca 1907′den günümüze Orta Doğu’da ikinci bir İsrail kurmak için her türlü faaliyetler yürüten kirli ve karanlık oyunların içinde yer alan stratejik maşalar Barzani ailesinin karanlık ilişkilerini, ihanetlerini anlatan başucu dev bir eser…

“Ortadoğu’nun Cahşları”, Barzaniler üzerine adeta bir “arkeoloji çalışması” niteliğini taşıyor.

“Ortadoğu’nun Cahşları” Pro İsrail Barzanileri anlatıyor. Birinci cilt, “Pro İsrail Barzaniler” ismini taşıyor. 1046 sayfadır. İkinci cilt ise “Türkiye’de Barzanici Hareket, İnfazlar, I-KDP -PKK çatışmaları” ismini taşıyor. İkinci cilt ise 1036 sayfadır.

İki ciltlik kitabın 1. cildi “Pro İsrail Barzanileri” anlatıyor. 1907′den 2018 tarihine kadar Barzanilerin bütün tarihsel süreçleri, ilişkilerini, çatışmaları güç ve iktidar mücadeleleri, emperyalizm ile olan kirli ilişkiler ağı bütün dönemleriyle, safhalarıyla en geniş bir şekilde anlatılmaktadır.

2003 yılında yayınlanan “Cahşların Savaşı” kitabının devamı olan “Ortadoğu’nun Cahşları” adlı iki ciltlik kitapta; Barzaniler,  Barzani ailesi, Barzani hareketi ( I-KDP) bütün yönleriyle, ilişkileriyle, etkileriyle, tarihsel süreçleriyle, siyasi pozisyonlarıyla, derin ilişkiler ağıyla ve özellikle “Kürtler” üzerindeki etkileri ve karşıtlıklarıyla, Orta Doğu’daki iş birlikçi “Cahş” konumlarıyla, ilk defa bu alanda yayınlanan tek kitap ve tek çalışmadır. Ülkemizde ve dünyada Barzaniler ve Barzani hareketi üzerine böylesine kapsamlı, detaylı, bilgi ve belgelerle dolu bir çalışma, kitap yoktur. Barzani ve Barzaniler üzerine yazılan birkaç kitap vardır. Onlar da belli bir konu üzerinde yazılmış eserlerdir.

“Ortadoğu’nun Cahşları” Barzanilerin kökenleri ve siyasi tarihi ile beraber bir nevi, Orta Doğu tarihi de diyebiliriz. Barzanilerin ortaya çıkışları, emelleri Ortadoğu’daki üstlenmiş oldukları tarihsel işbirlikçi rolleri, küresel emperyalist güçlerle olan irtibatları, ilişkileri, bağlantıları 1907 yılından 2019 başına kadar bütün dönemleriyle, safhalarıyla, olaylarla ve belgelerle çok geniş bir şekilde detaylarına kadar anlatılmaktadır.

“Pro İsrail Barzaniler” üzerine yapılan “ideolojik, tarihsel arkeoloji çalışması” denebilir. Tarihsel, teorik, ideolojik araştırma ve incelemedir.

Kitap, sapkın ve iş birlikçi bir aile olan Barzanileri ve arkasındaki küresel emperyalist güçleri, Pro İsrail Barzanilerin hamisi terörist İsrail’in de Orta Doğu’daki emellerini ve oyunlarını anlatmaktadır.

“Ortadoğu’nun Cahşların”da terör rejimi İsrail’in 58 yıldır bölgemizde en çok Barzani ailesine, Barzani hareketine verdiği destek, tarihsel boyutuyla tek tek anlatılmaktadır.

Yine Yahudi lobilerinin ve Neoconların Barzani ailesi ile ilişkileri ve Barzani hareketine verdikleri küresel destek olaylarla belgelerle anlatılmaktadır.

“Ortadoğunun Cahşları” adlı eserde Barzani ailesinin bu anlamda, coğrafyamızdaki en büyük Cahşlar (hain ve iş birlikçi olduğu) bütün yönleriyle anlatılmaktadır.

Barzanileri kazıyınca altından “Yahudilik” ve “İsrail” çıkıyor. Barzanilerin; Orta doğu’da İsrail misyonerleri gibi davrandıkları ve çalışmalar yürüttükleri, kitapta olaylarla ve belgelerle anlatılmaktadır.

Barzani ailesinin karanlık geçmişi, sapkınlıkları, kirli ve derin ilişki ağları bütün yönleriyle belgelerle anlatılmaktadır.

Hakkı Öznur’a ne kadar teşekkür etsek azdır.

Yeniçağ

yurduma can feda hakkında:
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!

Cevap Yazın


6 − = 3

FpsAgency