Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Yargının Andı
20 Ekim 2018
08:28
103 Kez Okundu

dperin

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Andımız, Millî güçlerin ve gençlik hareketinin son beş yıllık gündeminin başta gelen maddelerinden biriydi. Teoman Alili, Ulusal Kanal’da okuduğu her haberin sonunda sağ elini yüreğinin üstüne koyup, “Varlığımız Türk varlığına armağan olsun” derken, bütün milletin sesi oldu. Vatan Partisi (VATANPARTİSİ), Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye Liseliler Birliği (TALEBE), Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), Aydınlık Gazetesi, Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo başta olmak üzere vatansever güçlerin beş yıldır yürüttükleri kararlı mücadele başarıya ulaşmıştır.

Biliyorduk ve hep söyledik. Andımız yine o Cumhuriyet kuşaklarının kararlılığı ve coşkusuyla, yağmurda ve karda, fırtınada ve soğukta, köyde ve kentte aynı kararlıkla okunacaktır. Yeminlerine bağlı kalanlar zafer kazanmıştır ve her zaman zafer kazanacaklardır.

AKP HÜKÜMETİNDEN İTİRAZLAR

Danıştay kararına AKP’den itirazlar geldi. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Danıştay’ın hukuka aykırılık yönünden denetim yapabileceğini, ancak “yerindelik” açısından karar veremeyeceğini ileri sürdü. Bozdağ’a göre, Danıştay bu kararıyla yürütme organının yetkilerini ele geçirmiş oluyor. AKP Hükümeti adına yapılan açıklamalarda, Danıştay 8. Dairesi’nin ilk mahkeme olarak verdiği kararın temyiz edileceği, bu nedenle henüz yargı sürecinin bitmediği belirtiliyor.

YARGININ TEMEL HUKUKA VE CUMHURİYET YEMİNİNE BAĞLILIĞI

Bilindiği gibi, idarî işlemlerin yerindeliği, kamunun ihtiyaçlarına uygunlukla ilgilidir. İdare, ülkeyi yönetirken, hukuka uygunluk yanında kamuya ve vatandaşa hizmet açısından da yerinde (isabetli) kararlar almak ve uygulamak durumundadır.

Öğrenci Andı, 1933 yılından 2013 yılına kadar seksen yıl uygulanmıştır. Yeni Cumhuriyet kuşakları, Öğrenci Andıyla başlayan bir Millî Eğitim sistemiyle yetiştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinde iki bakanlığın isminde Millî nitelemesi bulunuyor: Millî Eğitim ve Millî Savunma Bakanlığı! Bu niteleme, Anayasalarımızın değişmez yönlendirmesi olmuştur.

Cumhuriyet Devrimimizin andı, bütün milletin andıydı, yargının da andıydı. Bugün yaşayan kuşaklar, bu Andı okuyarak yetişti. Şimdi Yargı kararı da göstermektedir ki, Danıştay yargıçları ve Cumhuriyet yargıçlarımız, ettikleri yemine bağlıdırlar. Bu bağlılık ve kararlılıklarını dosta düşmana ilan etmişlerdir.

TARİHÎ KARAR

Danıştay Kararı bir kez daha göstermiştir ki, Ankara’da yargıçlar var. Türk Yargısı, yaşadığımız süreç açısından çok kritik bir konuda, hükümetin denetimi altında olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur.

FETÖ ve PKK terörünün temizlenmesinde hukukun gereğini yapan Mahkemelerimiz, Öğrenci Andı konusunda da tarihe geçecek bir karar almıştır.

Aydınlık

yurduma can feda hakkında:
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!

Cevap Yazın


5 − 1 =

FpsAgency