Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Erdoğan Neden Abdülhamid Olamaz?
29 Ağustos 2013
23:10
1738 Kez Okundu

fatmasibel

Recep Tayyip Erdoğan’ın,iktidarının son dönemlerinde kendisine bir “padişah” edası vermeye çalışması toplumun gözünden kaçmıyor.

Bakanları “vezirleri” , bürokrasiyi “mabeyini” gibi görmek; bir talimatıyla toplumun şekilleneceğini zannetmek..Öfke, belâgat ve celâdetin etkili bir yönetim tarzı olduğuna inanmak;

işi giderek adına vakfıyeler, ibadethaneler,mâbetler yaptırmaya kadar götürme girişimleri, böyle bir yönelimin açık örnekleri olarak dikkat çekiyor.

Özel hayatında ve yakın çevresi ile ilişkilerinde daha ne tür davranışlar sergilediğini ise bilmiyoruz. Gelen haberler ve kulaktan kulağa yayılan şayialar, iyi- kötü demokrasi görmüş bir toplumu irkiltecek nitelikte.

Böyle bir kişilik eğilimi, heveslisine “padişahlık” efekti kazandırır mı bilemiyoruz. Bildiğimiz, bu tuhaf davranışın şu anda kendisine tapınanlarda korku, tapınmayanlarda ise mizah duygusu yarattığı. İnsan, mizah dergilerine ne kadar sık konu olursa, padişahlık hayalinin o kadar suya düşmesi kaçınılmazdır..

Tayyip Erdoğan’a padişahlık şehveti nasıl zerkedildi?

Tarih okuduğunu ve kendisini oradaki şahsiyetlerle bütünleştirdiğini sanmıyoruz; daha doğrusu tarih filan okumadığını iyi biliyoruz. Ancak belli ki arka planda, Tayyip Bey’in padişahlık düşlerini besleyen,diri tutan etkiler var.

Bu etkilerden birisinin, kendisine vâdedilmiş olan “İslam âlemi liderliği” olduğu tahmin edilebilir. Büyük Ortadoğu Projesi, Tayyip Bey’in zannettiği gibi hakikât olsaydı, Türkiye Cumhuriyeti vilayetlerden ve ‘hinterland’ dan müteşekkil federe bir Osmanlı mülkü; kendisi de hem bu mülkün hem de İslam aleminin sözüm ona yegâne lideri olacaktı!

Oysa Büyük Ortadoğu Projesi, ortadoğuyu paylaşma planının adıydı, sadece bir araçtı. “İslam alemi liderliği” gibi yaftalar ise bu plana tuzlukla koşanlara verilmiş içi boş rüşvetten başka bir şey değildi.

Tayyip Bey eğer tarih okusaydı, Osmanlı padişahlarının halifelik makamınını düvel-i muazama’nın planları içinde ve desteğiyle değil, aksine düvel-i muazzama’ya rağmen edindiklerini, dahası “düvel-i muazzama”nın bizzat Osmanlı’nın kendisi olduğunu bilirdi.

Halifelik, İmparatorluğun yıkılma döneminde bile II. Abdülhamid tarafından Batılı devletlere karşı güçlü bir koz olarak cansiperâne elde tutuldu. Osmanlı hazinesi tamtakırken, açlık çeken İstanbul halkı boş tencere ve tavalarla Yıldız Sarayı önünde nümayiş yaparken, Arap vilayetlerine yatırım yapmanın sebebi buydu.

Bu tarihi gerçeklerden habersiz olan Erdoğan, şimdi hayallerinin yıkılmasının öfkesini nereden çıkaracağını bilemiyor. Kendisine “İslam alemi liderliği” vâdedenlere karşı yürüttüğü yel değirmeni savaşınıı, kamuoyuna “Büyük devletlere kafa tutan, onurlu lider” diye yutturmaya çalışıyor.

Tekrar göze girme fırsatı çıktığında ise- Suriye’ye müdahale ihtimalinin belirmesi gibi- kafa tutan lider tiplemesini anında terkedip, “Biz de varız” diyerek koşturuyor.

Tayyip Erdoğan tarih okumuyor ama belli ki tarihi yanlış okuyan birileri, bu muhteris bünyeden epeyce post çıkarmak istiyor.

Mısır ve Suriye üzerinden kendisine “halifelik” rüyası gördürüyorlar. Zihninin arkasında bir “imparatorluk toprağı” illüzyonu yaratıp, davayı bu kadar aşırılıkla sahiplenmesini sağlıyorlar.

Oysa tekrar söyleyelim ki Sultan Abdülhamid halifelik makamını, bu postu Mekke’ye aldırmak isteyen İngilizlere karşı dahiyane siyasi taktiklerle ayakta tutmuştu. Balkan yenilgisinden sonra İmparatorluğun merkezini Arap vilayetlerine kaydırmak istemiş, bu yolda halifeliği de, İslam kültürünü de, cemaat ve tarikatları da, dini eğitimi de devletin bekası için bir araç olarak kullanmıştı.

Dolayısıyla, Tayyip Erdoğan’ın ipleri batı istihbaratlarının elinde olan halifelik rüyası ile Osmanlı padişahlarının gerçek halifeliği arasında hiç bir tarihi, siyasi, ahlaki bağlantı yoktur.

Buraya şuradan gelmiştik: Birileri, tarih bilgisi olmayan fakat imparatorluk hırsları olan Tayyip Erdoğan’ın egosu üzerinden emperyal planlarını yıllarca yürüttü. Tayyip Bey’in arıza yaptığı tek nokta, kendisine verilen sözlerin tutulmayacağını hissettiği noktadır.

Bunu hissettiğinde tehditkâr bir havaya bürünüyor, esip gürlemeye; Türklerin, Kürtlerin ve İslam aleminin kudretli lideri pozları kesmeye başlıyor.

Peki kendisine bu misyonları ve düşleri aşılayanlar,bu numaralardan etkileniyorlar mı? Asla!

Şimdi de Türkiye’nin AB ile bağları tarihte hiç olmadığı kadar kopmuşken, Arap coğrafyası bu derece karışmışken, Tayyip Bey’in tanımadığı, okumadığı, siyasetine vakıf olmadığı bir Abdülhamid karakterine, -daha doğrusu Abdülhamid karikatürüne- bürünmeye çalıştığını görüyoruz.

Güya Mısır vilayetini savunuyor…Güya Suriye vilayetinin başına musallat olan zalim şeyhe savaş açarak buradaki tebasını kolluyor, güya “Ey Birleşmiş Milletler” diyerek düvel-i muazzama’ya kafa tutuyor!

Düvel-i muazzama, Suriye’ye müdahale kararı alınca da, daha dün “Ortadoğunun kanını ve petrolünü içtiler” dediğine bakmadan, heyecanla “Biz de varız!” diye atılıyor..

Birileri belli ki, Rumeli eyaletlerini birer birer kaybeden Osmanlı’nın yüzünü Arap coğrafyasına dönmek zorunda kaldığı tarihi dönemlerle; Avrupa Birliği ile ipleri koparan Tayyip Bey idaresinin umudu Mısır’a ve Ortadoğu’da çıkacak bir karışıklıktan post kapmaya bağlamasını mukayese edip, “tarihin tekerrürü” olarak göstermeye çalışıyor..

Ortaya gerçek bir Abdülhamid çıkamayacağı için de tarih sahnesine karikatürünü sürüyorlar..

Tayyip Erdoğan’ı sözümona “Abdülhamidleştirme” planı alttan alta sinsi bir biçimde örülüyor. Tarihimizin en zeki, en stratejik ve taktiksel düşünen, en kurt ve de en tartışmalı imparatoruna hiç olmadık bir vücutta yeniden hayat verilmek isteniyor…

Bunun kamuoyununun gözünden kaçan küçük işaretleri var. Örneğin, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, geçen gün 27 Ağustos1908 yılı bugun Abdulhamid Han’ın çılgın projesi, Hicaz Demiryolu hizmete girdi. Hızlı demiryolu da bizlere nasip olur inşaallah” şeklinde bir tweet attı. (Türkiye Cumhuriyet Başbakanlığı Özel Kalem Müdürü’nün tweetlerini genellikle Arapça attığına dikkat çekelim)

Bu tweet’e takipçilerinden “Devletin hasta adam olmadığı imajı vermesi açısından da çok önemlidir..Hicaz demiryolu hızlı tren hattı, kutsal topraklara anadoluyu bir daha kopmamalı üzere birbirine bağlarşeklinde mukabelede bulunanlar oldu…

Hicaz demiryolu, bu yazının kapsamını çok aşacak bir konudur ancak, Kalem-i Mahsusa’nın tweet’i akıllardan geçen “çılgın projeleri” göstermesi bakımından ilginçtir.

Şimdilik şunu söyleyelim; Hicaz demiryolu inşa etmek kim, siz kim? Sultan Hamid, Hicaz demiryolunu inşa ederken, Basra’dan Hindistan’a kadar olan bir hat üzerinde imparatorluğun egemenliğini korumaya çalışıyordu, hem de devletin en güçsüz düştüğü şartlarda! Daha da önemlisi, bunu imparatorluğun kendi toprakları üzerinde, halifelik postuna sığınarak ve de İngilizlere karşı yapıyordu..

Siz Washington’dan izin alacaksınız da, NATO’dan onay çıkacak da, Bağdat’taki ABD’li garnizon kumandanı başınıza çuval geçirmeyecek de..Hicaz Demiryolu inşâ edeceksiniz öyle mi?

Burnunuzun dibinde işgal edilen Irak’a terörist kovalamak için bile giremediniz; şimdi de Barzani’nin özel izniyle giriş çıkış yapıyorsunuz..Kaldı ki size binlerce kilometre demiryolu inşâ ettirecekler, öyle mi?

Tayyip Bey’i “Abdülhamidleştirme” projesi kapsamında, ileride heybeden çıkarılabilecek bir diğer turp da Ayasofya’nın ibadete açılması, daha doğrusu ortalığa böyle bir tehdidin savrulması olabilir.

Bunu da nereden anladık? Hatırlayın, Gezi Parkı olaylarının ilk günlerinde, Tayyip Bey yaptığı mitinglerden birinde, kalabalıktan “Ayasofya cami olsun” diye seslenilmesi üzerine, “Merak etmeyin o da olacak” demişti..

Yapabileceğinden değil, böyle bir konu üzerinde spekülasyon yaparak siyasi prim elde edecek. Ayasofya, cami yapılacaktı da 11 yıl niye beklendi?

İşin kötüsü, böyle tehlikeli ve kafa karıştırıcı gündem maddeleri karşısında Atatürkçü, laik,solcu vs. kesimin tuzağa düşme riski yüksektir. Ayasofya’nın cami yapılması veya Hızlı Hicaz Demiryolu salvosuna, eldeki ilk “ilerici” ezberlerle tepki gösterilecek, Erdoğan “gericilikle” suçlanacak, “Araplara hizmet ediyor” klişesi altında ekmeğine yağ sürülecektir.

Oysa gerçek Kemalistlerin, “Yapmazsan namertsin” demesi ve seccadeyi alıp Tayyip Bey ve avanesinden önce Ayasofya’da namaza dikilmesi lazımdır..

Emperyalist devletlere rağmen, Hicaz Demiryolu inşa edecek olan da Kemalistler tarafından alnından öpülmelidir..

Ama yapamaz, yapmaz; kimse merak etmesin. Sadece ortalığa hafif esanslı kokular yayıp, bundan siyasi rant elde etmeye çalışıyor..

Bu konuların daha çok su kaldıracağı kesin.

Muhteşem Yüzyıl dizisinin terzileri, Tayyip Bey’e evde ayna karşısında giymesi için istedikleri kadar Abdülhamid kıyafeti dikebilirler..

Abdülhamid olmak için, verilen her hediyeyi yutmak değil kimisini kabul etmeyecek, kimisini de devletin envanterine kaydettirecek bir ahlâka sahip olmak gerekir;

Abdülhamid olmak için, şehzadelerin gemicik sahibi olmaması, büyük şirketlere ortak yapılmaması, damatların medya şirketlerinin başına getirilmemesi gerekir;

Abdülhamid olmak için az konuşmak, saygınlığını korumak; çene düşmesi hastalığına tutulmamak gerekir;

Yılda 120 kez dış devletlere yüz sürme hevesine kapılmamak, yerinde oturmayı bilmek gerekir;

Abdülhamid olmak için İslamı da, halifeliği de, Arapça eğitimi de “amaç” değil, devletin bekası için “araç” olarak görmek gerekir.

Abdülhamid olmak için yedi cihanla satranç oynayacak zekâya, kılıç gibi taktik ve stratejiye, mangal gibi kompleksizliğe sahip olmak gerekir…

Ve de en önemlisi, Abdülhamid olmak için düvel-i muazzama’nın ortadoğu bayisi değil, tam tersine düvel-i muazzama’ya rağmen ayakta durabilen devlet adamı olmak gerekir.

Sen böyle bir Abdülhamid ol, biz zindanlarında seve seve yatalım…

Fatma Sibel Yüksekwww.acikistihbarat.com

Fatma Sibel Yüksek hakkında:
"Erdoğan Neden Abdülhamid Olamaz?" yazısına 2 yorum yapılmış
 1.  
  zalim

  RTE nin Sülüman olma hayali bittide Abdülhamid olma hayali mi basladi? :)

 2.  

  bende zaman zaman düşünüyorum,acaba Abdülhamit siyonistlere filistini satmadığı için mi kızıl sultan olarak beyinlere kezıtıldı? diye.
  tamam paranoyaklık derecesinde şüpheci , hem de,jurmalciliği sistemli, hale getirecek kadar,ama işte imparatorluğunu hemde ekonominin dibe vurduğu hazinenin tam takır olduğu zamanda bile hayal edemiyeceği paraya toprak satmayacak kadar da devletine sahip biri.
  birde şimdikilere bakın.satmak için ne kadar bilenmişler.her şeyi sattılar.vatan satanlarla satmayanlar bir olur mu?

Cevap Yazın


1 + 6 =

FpsAgency