Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Ataol Behramoğlu Köşe Yazarları 19 Haziran 2019 07:56 7 Kez Okundu Yorum Yok
Nasreddin Hoca, halk zekâsının mizah alanında eşsiz denebilecek örneğidir. Böyle bir zekâyı yaratabilen bir halkın bugün zekâ yoksunu bir konuma savrulmuş olması ise yürekler acısıdır. Halk insanlarının bulunduğu yerlerdeki konuşmalara kulak kabartın… Oralarda da mizahın, zekânın yerini; ...
Ataol Behramoğlu Köşe Yazarları 12 Haziran 2019 07:38 30 Kez Okundu Yorum Yok
“Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” atasözünün tam olarak ne anlama geldiğini araştırdığınızda karşınıza pek çok yorum çıkıyor. Bunlardan kimileri akla yakın olsa da çoğunun zorlama ve pek kişisel yorumlar olduğu hemen anlaşılıyor. Merak edenler internet üzerinden ya da atasözlerini açıklayan ...
Ataol Behramoğlu Köşe Yazarları 05 Haziran 2019 08:39 31 Kez Okundu Yorum Yok
Her şeyden önce Türkçesi kulağa hoş gelmiyor. “Bol” sıfatı, o da bazı durumlarda, eşyalar ve kavramlar için kullanılır. Örneğin, yemek bol deriz. Fakat masada çatal bıçak bol denir denmesine de, yeterince var, çok vb. demek daha doğru olur. Mutluluk, sevinç sözcükleri için “bol” sıfatını “Ben ...
Ataol Behramoğlu Köşe Yazarları 29 Mayıs 2019 07:40 47 Kez Okundu Yorum Yok
Demokrasilerde siyasal iktidarlar halk iradesini temsil eder. Siyasal iktidar, parlamentoda milletvekili çoğunluğuna sahip ve parlamentoya karşı sorumlu hükümet demektir. Halk, toplumsal sınıflardan oluşur. Siyasal iktidar, çoğunluk oyuyla gelmiş olmasına karşın aslında ağırlıklı olarak bir ...
Ataol Behramoğlu Köşe Yazarları 22 Mayıs 2019 07:37 31 Kez Okundu Yorum Yok
En önemli bilgi edinme kaynaklarından Wikipedia, ülkemizde hâlâ yasaklı olduğundan onun dışında kalan internet sitelerinden öğrendiğime göre 19 Mayıs 1919 tarihi ilk kez 1926’da Samsun’da “Gazi Günü” adıyla kutlanmış. O günlerin saf, tertemiz heyecanına neredeyse yüz yıla yakın zaman sonra ...
Ataol Behramoğlu Köşe Yazarları 15 Mayıs 2019 07:36 49 Kez Okundu Yorum Yok
Duygusal bir yanları olup olmadığı konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığımızı düşündüğüm bitki ve böcek türlerini bir yana bırakırsak, duygu dünyası olan iki canlı türü tanıyoruz: İnsanlar ve hayvanlar. Hayvan dünyasını da yeterince, hatta belki hiç tanımadığımızı, bu konuda yepyeni ve ...
Ataol Behramoğlu Köşe Yazarları 08 Mayıs 2019 07:37 53 Kez Okundu Yorum Yok
Vicdanlılık vicdansızlık, ahlâklılık ahlâksızlık, haklılık haksızlık, iyilik kötülük gibi kişisel yaşam alanlarında belirleyici olan kavramların, toplumsal yaşam alanlarında, örneğin devletler arası ilişkilerde, çoğu kez sözel olma ötesinde pek fazla önemi ve anlamı yoktur. Yazıyı tasarlarken ...
Ataol Behramoğlu Köşe Yazarları 01 Mayıs 2019 07:50 51 Kez Okundu Yorum Yok
  19 Nisan 2019 tarihli gazetemizin 8. sayfasında, biri sayfanın en üstünde, öteki en altında yayımlanan iki fotoğraf, beni gözlerimden yaş akıtacak kadar etkiledi. Şimdi baktığımda aynı sayfada oluşlarının rastlantı olmadığını da görüyorum.. Çünkü “çevre” konulu sayfamızda yayımlanmış bu ...
Millet, ulusal insan topluluğunun adıdır. Bu topluluğu farklı yaşlardan, farklı toplumsal kesimlerden, farklı mesleklerden insanlar oluşturur. Bu toplumsal kesimler (sınıflar) arasında çıkar çatışmaları; tek tek kişiler arasında da görüş ayrılıkları, çıkar çatışmaları, çeşitli sorunlar olması ...
Böyle yazı başlığı olur mu? Olmaz. Olmamalı. Ama ne yapayım ki aklıma birden düşüverdi… Birden derken, önce cıvık sözcüğü geldi. Cıvık, cıvıklık, cıvıklaştırmak… Yaşamakta olduğumuz seçim ortamını tanımlamak için bu sözcüklerden daha uygunu bulunamaz. Daha doğrusu ben bulamadım. ...
Yerel seçimler 31 Mart’ta yapıldı ve 1 Nisan’da sonuçlar belli oldu. Fakat siyasal iktidarı elinde tutan güç özellikle İstanbul konusunda ayak diriyor. Sonucu değiştirmek için yalan, tehdit, şantaj, her türlü yola başvuruyor. Bunlar görülenler. Kapalı kapılar ardında kim bilir ne dolaplar ...
FpsAgency