Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
“Eğer vatan tehlikede ise her şey vatana aittir.” George Jacques Danton … 24 ...
(ya da Kuşçubaşı’nın Şerif Hüseyin’e yapamadığını, Barzan’a yapmak kordüğümü çözer mi?!) “Tarih her şeyi ...
“Coğrafya, ülkelerin kaderini belirler!” Napolyon “Bir iç bunalımı ancak bir dış bunalım doğurur! Öncelik her zaman dış politikadadır.” ...
“Problemler onları yaratan gerçeklik çerçevesinin üzerine çıkmadan çözülemezler.” Albert Einstein “Arhi andra diknisi / İktidarda kimin ...
(ya da Barzan’a NATO Barış Ödül’ü” ve/veya NATO Genel Sekreteri, S 400 çerçevesinde Ankara’ya ne mesaj verdi?!) ...
“Hiç kimse vatanımızı benden, bizden daha iyi savunamaz, sevemez!” Mustafa Kemal “Timendi causa est nescire / Korkunun sebebi ...
“İl faut reculer pour mieux sauter / Daha uzağa sıçrayabilmek için bir adım gerile!” (Fransız atasözü) … DURUM 24 Eylül: ...
“Ya bir yol buluruz ya da bir yol yaratırız.” Hannibal 24 ...
“En büyük zafere ulaşmak için acımasız zalim olmalısınız.” Napoleon Bonaparte “Biz, bir saatin mekanizması gibiyiz, Her parça esastır.” ...
“Doğru yol, sıradan insanların gittiği yol değildir; düşünen, öz akıl sahiplerinin yoludur.” Halil Cibran … ...
FpsAgency