Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
“Erdem ağır topun yanındadır.” Napoléon Bonaparte … DURUM ANALİZ Haber şu: 28 Şubat davasında mağdur tanık sıfatıyla ...
(ya da Kor’düğümün anahtarı; “28 Şubat” Çiller, Akşener mi yoksa AB’den Yılmaz (Erdoğan) mı veyahut ...
“Derisini değiştirmeyen yılan, kafasını değiştirmeyen insan ölmeye mahkumdur.” Friedrich Wilhelm Nietzsche … DURUM 15 ...
“Pek çok güzel öğüdü daima hatırında tut, önler birçok belayı tebessüm, sabır, sükût.” Alman Atasözü “Herkesin ...
“Bir iç bunalımı ancak bir dış bunalım doğurur! Öncelik her zaman dış politikadadır.” Alman tarihçi Franz Altheim “Taş da yumurtanın ...
“Kassandra Kompleksi; karar alıcıların beğenmedikleri düşünceleri, ön kabullerine uymayan bilgi ve istihbaratı kabule ...
(ya da “Fransız İhtilali Üzerine Söylev: İhtilalin Kaç Sebebi Vardır”?!) : “Tarihte her şey başka türlüsü mümkün ...
(ya da “Prusya, ordusu olan bir devlet değil, devleti olan bir ordudur!”?) “Girdiği her savaşı kazananlar aslında usta ...
“Tarih her şeyi öğretir, gelecek de dahil!” Alphonse de Lamartine … VAZİYET Ormanda renk körü yaban eşeği ile tilki, ...
“Eder tedvir-i alem, bir mevkinin kuvve-i azmi Cihan titrer sebat-ı pay-i erbab-ı metanetten…” “Evet, değil üç, hatta inanan ve direnen ...
“Ne var ki, kan ve ihanet günleri sona ermemişti. Şimdi çok daha korkunç bir karar daha alınmalıydı.” (Büyük İskender III, ...
FpsAgency