Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 19 Eylül 2020 19:19 31 Kez Okundu Yorum Yok
Miguel de Cervantes’in Don Kişot’u gibi, yel değirmenlerine saldırma konumuna düşmemek için, böyle bir yazıyı yazmayı yıllarca erteledim. Batı’nın teknolojisine hayranlık, insanımızın kültürünü, tarih anlayışını etkileyen bir faktördür. Sadece bizi değil tüm insanlığı etkiler. Elbette kültür ve ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 17 Eylül 2020 18:50 36 Kez Okundu Yorum Yok
Finans kapital borçları çağırdı. Ağır borçlanmalar krizleri çağırdı. Krizler kaos ve savaşları mı çağırıyor? Yaşadığımız süreç bir küresel parçalanma sürecidir. İsterseniz bu sürece Çağ diyelim   Bu çağ bütünleşmekten çok, ayrışmayı önceleyen bir görünüm veriyor. Yaşadığımız derin ekonomik ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 14 Eylül 2020 19:40 29 Kez Okundu Yorum Yok
İngiliz emperyalizmi 1920 ile 1940 arasında en güçlü dönemlerinden geçiyordu. 1950’lerden sonra, emperyalist liderliği Amerika’ya devretti. Emperyalizm en güçlü döneminde bile, kendisi Türkiye ile doğrudan savaşmayı göze alamadı. Bildiğiniz gibi, Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı kullanmıştı. Savaş ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 12 Eylül 2020 18:10 50 Kez Okundu Yorum Yok
Her türlü ilişkinin içine, piyasayı zorla sokarsanız, toplumsal hayatı düzenleme yetkisini devletin elinden alırsınız. Devlet toplumsal düzeni sürdürmekte zorlanır ve zora başvurur. Ülkelerin devlet krizleri yaşamasının asıl sebebi budur. Halkın rızasıyla seçilmişler yerine, servet ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 08 Eylül 2020 21:14 35 Kez Okundu Yorum Yok
Başlıktaki ifadeyi şöyle de değiştirebiliriz; Tasarruf çok kötü, borç çok güzel. Tasarrufu istemeyenler kim biliyor musunuz? Tasarrufa düşman, borca aşık, aşırı imtiyazlı servet sahipleridir. Kapitalizmin içinde yaşadığımız modeli olan finans kapital, bir borçlandırma sistemidir. Borcu ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 03 Eylül 2020 20:24 38 Kez Okundu Yorum Yok
Asıl soru şudur; Şirketlere, çalışanlara veya çalışmayanlara sınırsız borç veren bir sistem kendini sürdürebilir mi? Sınırsız para basarak sınırsız yaşama sistemi var mıdır? Sınırsız borçlanma bireyleri nereye taşır? Sınırsız borçlanma yoksullaşmayı çoğaltıyorsa, yoksulluğun sonu nedir? Yeterli ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 27 Ağustos 2020 21:01 41 Kez Okundu Yorum Yok
Haber Dünya Gazetesinden. Ekonomi haberleri ve yorumlarıyla tanınmış gazetenin bu haberi çok önemlidir. Doğru yorumlanmalıdır. Ben bu habere bir başka haber ilave yaparak, işin rengini de ortaya çıkarmaya çalışacağım. J.P. Morgan“Dolar sat Türk Lirası al”diye bir rapor yayınladı. Dünyanın ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 24 Ağustos 2020 21:00 34 Kez Okundu Yorum Yok
Karadeniz’de 320 milyar metre küp doğal gaz bulundu. Bir tartışmadır başladı. Tartışma, bulunan gazın, nasıl çıkarılacağı veya yatırım finansmanının nasıl çözüleceğinden çok, gazın varlığı veya yokluğu üzerinde yoğunlaştı. Teknik ve ekonomik bir konu siyasallaştı. Bölünmenin, ayrışmanın ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 20 Ağustos 2020 21:07 45 Kez Okundu Yorum Yok
Servet enflasyonu ifadesi sizi şaşırtmasın. Bir mal veya bir ürünün pazardaki miktarı artınca, o malın veya ürünün fiyatı düşer. Servet de buna dahildir. Bu kanun, sadece kapitalizmin kanunu değildir. Eğer dünya insanında bir değer anlayışı varsa, çok olan malin, çok olan ürünün, çok olan ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 15 Ağustos 2020 20:42 28 Kez Okundu Yorum Yok
Düzenin sözde aydını, enflasyonu anlatırken, izah ederken hep döviz, faiz ve enflasyon üçgeninde dolanıp dururlar. Ulusal pazarlarda çok uluslu şirketler neden vardır, çok uluslu şirketler nasıl çalışırlar, devletlerin çok uluslu şirketler ile olan ilişkileri nedir, tekel ürünlerinin fiyatı ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 13 Ağustos 2020 21:08 30 Kez Okundu Yorum Yok
Paranın hükümranlığına karşı öfke, ne kadar büyük olursa olsun, bu öfke, örgütlü öfke olamadığından, insanlık sürekli paranın saldırısı ve hükümranlığı altındadır. Toplumsal ilişkilerin parasallaştırılması; eskiden mevcut olan toplumsal ilişkilerin, kanlı bir şekilde yok edilmesi sayesinde ...
FpsAgency