Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 04 Temmuz 2020 21:19 17 Kez Okundu Yorum Yok
Zombi sözcüğü esas itibariyle ayakta yürüyen ölü anlamında kullanılıyor. Ayakta yürüyen ölü kavramı; var olmayan, ama varmış gibi görünen her şey için kullanılmaya elverişlidir. Bu sözcüğün, bu kadar çok moda olması tesadüfi değildir. Zamanı özetleyen kavramlar, zamanın sözü olurlar. Zamanımız, ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 30 Haziran 2020 18:56 26 Kez Okundu Yorum Yok
En namuslu paranın Altın olduğunu söyleyerek söze başlayalım. Amerikan Dolarının fiziki Altın ile savaşını birkaç kez yazmıştım. Bu savaşın, eninde sonunda, Altın tarafında zaferle sonuçlandırılacağını herkes biliyor. Ama hiç bilmiyormuş gibi yorumlar yapıyor. Tarih bize, sınırsız basılan ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 29 Haziran 2020 19:11 18 Kez Okundu Yorum Yok
Sovyetler Birliği yıkılmazdan önce, ABD ve Rusya arasında bir denge vardı. Tüm dünya ilişkileri, bu denge etrafında bir dengeye oturmuştu. Denge, yani belirsizliklerin asgariye ulaştığı yer, yani bir ölçüde önünüzü görme hali… Belirsizliğin ve dengesizliğin temel kaynağı; çıkarların ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 24 Haziran 2020 19:21 19 Kez Okundu Yorum Yok
Siyaset yaptığımızı sanırız. Hep siyaset konuştuğumuzu sanırız. Oysa neo liberalizm birçok konuyu siyaset dışına taşımıştır. Havanda su dövmek diye güzel bir anlatım özetimiz vardır, tıpkı öyle. Neo liberalizmin temel uygulayıcıları çok uluslu tekellerdir. Biz dünyaya bakınca, çok uluslu ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 19 Haziran 2020 18:17 43 Kez Okundu Yorum Yok
Libya’da Fransa ile karşı karşıya geldik. Kuzey Afrika’yı Osmanlıdan aldıktan sonra, buraların hep kendisinin olacağını sanan Fransa, aslında emperyalist emellerinin sonuna geldi. Fransa’nın gücü, yani dili, askeri ve siyasi yapılanması artık Kuzey Afrika’yı tutacak güçte değildir. Libya ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 16 Haziran 2020 19:53 21 Kez Okundu Yorum Yok
Crona Virüsü her şeyi yerinden oynatacak, diyorlardı. Galiba oynattı. Batı bizim gibi ülkelere, hep, geçmişinizle yüzleşin diyordu ve dayatıyordu. Ermeni meselesi ve diğer şantajları hatırlayın. Yüzleşmekten amaçları; tarihten husumet devşirerek, mevcut düzen içinden, kendilerine yandaş güç ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 14 Haziran 2020 18:45 25 Kez Okundu Yorum Yok
Twitter 11 Haziran 2020 günü ülkemize ait 7 bin ’in üzerinde ki hesabı kapattı. Ak trollerin hesapları kapatıldı diye sevinenler oldu. Bence neye sevindiklerini bilmiyorlar. Meselenin aslı sudur. Açıklayalım. Amerika haberleşme egemenliğini kaybettikçe böyle olaylar ile çok karşılaşacağız. ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 11 Haziran 2020 19:29 28 Kez Okundu Yorum Yok
2002-2009 krizi sırasında, sürece bakarak, Altın’ın onsu 10 bin dolar olur diye yazı yazmıştım. Benim bu yazıma bakarak, Altın satın alan bir okurum, sonradan bana epey bir sızlanışta bulunmuştu. “Ben de ona, ben ekonomik danışmanlık kurumu değilim ki, ne yapabilirim, o günün şartlarında Altın ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 09 Haziran 2020 20:37 25 Kez Okundu Yorum Yok
Krizler geldi mi, aydınları bir derttir alır. Bu krizin sebebi ne diye… Genelde krizlerin sebebi bellidir ama ille de özel bir sebep bulmaya çalışırlar. Tıpkı enflasyonda zam şampiyonu aramak gibi… Aslında herkes, krizlerin sebebini bilir de kriz gelince krizin üstü nasıl örtülecek diye çare ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 05 Haziran 2020 18:09 45 Kez Okundu Yorum Yok
Eskiden milyonerler denirdi. Şimdilerde kentilyoner diyorlar. Artık zenginliğin ölçüsü üstlü kemiyetler* ile ifade ediliyor. Aşırı servet birikiminin, aşırı imtiyazlı belli ellerde toplanmasının matematiksel ifadesi olsa gerek. Zenginliğin ölçüsünü bulduk da yoksulluğun ölçüsü konusunda çeşitli ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 03 Haziran 2020 20:37 44 Kez Okundu Yorum Yok
George Floyd’un, ABD polisinin dizinin dibinde, boğularak katledilmesi; devletin kullanması gereken meşru şiddetin nasıl da istismar edildiğini tüm dünyaya anlattı. Önce şu gerçeği bilerek düşünmemiz gerekir; anarşik şiddetin denetim altında tutulması amacıyla, halklar tarafında devlete ...
FpsAgency