Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Gençlik yıllarımızın, gençlik önderlerinden Harun Karadeniz’in meşhur bir kitabı vardı. Kitabın adı; Kapitalsiz Kapitalistler idi. Gençlik içerisindeki, sermaye sahibi olmadan, ideolojik olarak sermayenin yanında olanları anlatmaya yönelikti. Kapitalizmin öyle bir aşamasına geldik ki, bu ...
Emperyalizm sözcüğü ilk kez bir İngiliz Düşünürü J.A. Hopson tarafından kullanılmıştır. Emperyalizmin, kapitalizmin en üst aşaması olduğunu, Lenin, 1916 yılında yazdığı bir kitapta kullanmıştır. Çok uluslu şirketler henüz ortada yokken, yani tekeller öncesi kapitalizmde, ekonomi modeli; daha ...
İran’ın Irak’taki iki Amerikan üssüne yaptığı füze saldırısı konuşulurken, hep sorulan tek bir soru var. Bundan sonra ne olur? Bu büyük ve önemli soruya cevap vermek için savaş olgusuna sistematik bakmamız gerekir. Savaşın, siyasetin sıcak devamı olduğunu biliyoruz. Peki ya siyaset neyin devamı ...
Birinci Dünya Savaşından önce, şimdi yaşadığımız sürece benzer bir yeni dünya oluşumunun sancıları yaşanıyordu. Kurulmakta olan yeni denge ile var olan arasındaki gerilim, o kadar artmıştı ki, bir prense uygulanan suikast dünya savaşının çıkmasına neden oldu. Aslında gerçek sebep prensin ...
Parçala-yağmala sisteminin, finans kapital tarafından uygulandığı, artık hepimizin malumudur. Sistem uygulamaya konulmadan önce, toplumların, bu sisteme ne kadar rıza göstereceği hususu çeşitli stres testleri ile tanımlandı. Parçala-Yağmala kapitalizminin, gözlemci örgütü Google ’un ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 31 Aralık 2019 09:26 20 Kez Okundu Yorum Yok
Mercimeğin, altının, bononun, tahvilin piyasası olur da yeteneğin piyasası olmaz mı? Neo liberalizm ya da hissedarlar kapitalizminin, insanlığa telkin ettiği hatta dayattığı bir yetenek olgusu vardır. Herkes çocuğunu iyi okullarda okutup, bir işletmenin, bir kurumun başına geçeceğini inanarak ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 26 Aralık 2019 15:31 33 Kez Okundu Yorum Yok
Kapitalizmin, bir birikim modelinden, başka bir birikim modeline geçişini, tarihsel olarak incelersek; 40 ya da 50 yıl aralıklarla bir modelden başka bir modele vardığını gözlemleriz. Yaşanan kuvvetli alametler, bir dönemin sonunu işaret etmektedir. Hatta bazı düşünürlerce, kapitalizmin öldüğü ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 23 Aralık 2019 22:00 31 Kez Okundu Yorum Yok
Küresel krizin yaklaştığı şu günlerde, başımıza gelen bu krizlerden neden kurtulamıyoruz merakı içinde olanlara, bir nebze faydalı olacaktır diye yazdım. Toprağın ve insan emeğinin kaderini, paranın yani piyasanın egemenliğine bıraktığımızdan beri krizlerden çıkamıyoruz. Her şeyi ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 18 Aralık 2019 23:16 27 Kez Okundu Yorum Yok
Sistem(kapitalizm) işsizlik sorununu çözemediği için ya sadaka ya da düşük faizli borç vererek, ortaya çıkabilecek sorunları erteler. İnsanlara yeterli geçim sağlayamayan sistem düşük faizli borç vererek varlığını sürdürmektedir. Düzgün ücret vermek yerine borç vermek! Kapitalizmin doğduğu ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 12 Aralık 2019 22:21 36 Kez Okundu Yorum Yok
Uluslararası altın standardı, Amerika tarafından terk edildiğinden bu yana, Altın fiyatları, hep ABD tarafından, manipüle edilir. Altın konusunda serbest piyasa rekabeti işlemez. Altın, Doların gerçek rakibi olması dolayısıyla hep baskılamaya maruz kalır. Hatta bazen Altın fiyatları imalat ...
Bülent Esinoğlu Köşe Yazarları 09 Aralık 2019 23:18 32 Kez Okundu Yorum Yok
Küreselleşme ile birlikte sermaye, var olan kapitalizmi bir başka boyuta taşıdı. Finansallaşma denilen bu modelde, sermayenin önündeki tüm kurallar kaldırıldı. Adına da kuralsızlaştırma denilmişti. Sermaye kendini daha da büyütebilmesi için piyasa içindeki dolaşımını hızlandırması gerekiyordu. ...
FpsAgency