Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Emre Kongar Köşe Yazarları 17 Kasım 2019 08:12 15 Kez Okundu Yorum Yok
Sevgili okurlarım, “intihar”, insanın hiçbir sorununa çözüm getirmeyen, üstelik kendisini sevenleri çok üzen, onu intihara sürükleyen sorunları daha da artıran, çok yanlış, sonuç vermeyen bir kaçıştır. Hele bunun tüm aileyi öldürerek yapılması affedilmez bir “cinayettir” de! Toplumsal ve beşeri ...
Emre Kongar Köşe Yazarları 15 Kasım 2019 10:21 12 Kez Okundu Yorum Yok
“Kenanizm”, bütün demokratik ve sol birikimleri ezdikten sonra 1981 Anayasası ile de Türkiye’yi “siyasal İslam”a iyice teslim eden Kenan Evren ve arkadaşlarının yaptıklarına (bu marifetlerini “Kemalizm”-“Atatürkçülük” adına yapmış oldukları iddialarından dolayı) sevgili Ali Sirmen tarafından ...
Emre Kongar Köşe Yazarları 12 Kasım 2019 07:53 12 Kez Okundu Yorum Yok
Türk Toraks Derneği, TTD, Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu “Termik Santrallara Havamızı Kirletme İzni Verilemez” başlıklı bir rapor yayımladı. Bu raporun giriş bölümünü aşağıda alıntılıyorum. Meraklısı TTD’nin internet sitesinden raporun tümüne erişebilir. Bilindiği üzere bir ...
Emre Kongar Köşe Yazarları 10 Kasım 2019 08:28 15 Kez Okundu Yorum Yok
Sevgili okurlarım, siz bu satırları okurken ben Almanya’da, Türk Üniversiteliler Derneği’nin davetlisi olarak Köln Üniversitesi’ndeki bir toplantıda Atatürk’ü anlatıyor olacağım. Atatürk’ü anlayabilmek ve anlatabilmek için hem insanlık tarihini hem de insanlık tarihi içinde özellikle dinler ...
Emre Kongar Köşe Yazarları 08 Kasım 2019 08:01 19 Kez Okundu Yorum Yok
Ekrem İmamoğlu’nun, Erdoğan/AKP iktidarına karşı, “Demokrasi Umudunu” yeniden yeşerten İstanbul başarısı paylaşılamıyor! İsmet İnönü’nün, Türkiye Cumhuriyeti’ni Çok Partili Düzen’e geçirerek, Atatürk Devrimlerini, Demokrasi ile taçlandırma hevesinin bedeli: Yeterli siyasal, toplumsal, ekonomik, ...
Emre Kongar Köşe Yazarları 07 Kasım 2019 07:53 21 Kez Okundu Yorum Yok
Son günlerde, siyasal gündemin sıcaklığı yüzünden, Boğaziçi İmar Yasası’nda AKP iktidarının yeni yağma aracı olarak önerdiği değişiklik gözden kaçmış gibi görünüyor. Doğal, tarihsel, ekonomik ve kültürel zenginliğiyle politikacıların iştihasını kabartan ve yağmalanan kent, İstanbul: Din-Tarım ...
Emre Kongar Köşe Yazarları 05 Kasım 2019 07:52 18 Kez Okundu Yorum Yok
Dünkü Cumhuriyet, dinselleştirilen eğitim ile yağma ve yolsuzluk haberleriyle doluydu. Bütün dinler hem bireylere hem de toplumlara yol göstermek için indirilmiştir. Bu nitelikleriyle, geldikleri dönemde hepsi siyasal egemenlik aracı olmuşlardır. Elbette Ortaçağ’da siyasal egemenlik, savaşarak ...
Emre Kongar Köşe Yazarları 03 Kasım 2019 10:47 19 Kez Okundu Yorum Yok
Anayasamız, 2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir” diyor. Biz de geçen hafta bu ...
Emre Kongar Köşe Yazarları 01 Kasım 2019 08:39 24 Kez Okundu Yorum Yok
Müjdat Gezen bir fenomendir… Yani hem bir olgudur hem de bir olaydır. Bir olgudur: Çünkü Türkiye’nin kültür, sanat ve edebiyatına sadece aktörlüğüyle, yönetmenliğiyle ve yazarlığıyla değil, kurduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi, MSM’de verdiği eğitimle, yetiştirdiği öğrencilerle de katkıda ...
Emre Kongar Köşe Yazarları 31 Ekim 2019 08:03 23 Kez Okundu Yorum Yok
Erdoğan/AKP iktidarının “Komşularla sıfır sorun” ve “Bizden habersiz Ortadoğu’da yaprak kıpırdayamaz” diye başlayan ve sadece komşuları değil, pek çok devleti karşımıza alan, “Stratejik Derinlik” adıyla topluma sunduğu yanlış “Osmanlıcı/Mezhepçi” dış politikasının önemli bir sonucu daha ortaya ...
Emre Kongar Köşe Yazarları 29 Ekim 2019 08:11 18 Kez Okundu Yorum Yok
“Gericilik” nedir… “Muhafazakârlık” nedir… “İlericilik” nedir… *** 1) İnsanlık tarihine göre tanımlar: Toplayıcılık/Avcılık Dönemi, Din/Tarım Dönemi, Kentsel/Endüstriyel Dönem, Bilişim Dönemi olarak dört aşama geçirmiş ve geçirmekte olan insanlık tarihine yani insanlığın evrim ...
FpsAgency