Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Köşe Yazarları Şahin Filiz 26 Şubat 2018 14:24 587 Kez Okundu Yorum Yok
İslam tarihi kaynaklarında Mekke, Ummü’l-Kura (şehirlerin anası) olarak görülür. Mekke, Hz. Muhammed’in doğduğu ve İslam’ın ortaya çıktığı bir şehir olduğu gibi, çok eski zamanlarda kurulmuş olması ile de bu unvanı almıştır diyebiliriz. 20 Ramazan Hicri 8. Yılda Perşembe günü Mekke’nin ...
Köşe Yazarları Şahin Filiz 15 Kasım 2017 11:30 604 Kez Okundu Yorum Yok
Felsefe insanı türdeş doğası olan, özüyle tanımlanan ve iyi ya da kötü diye nitelendirilemeyen bir varlık olarak görür. Önceden tanımlanamaz, öz ya da varoluşu kesin yargılarla belirlenemez karmaşık bir varlıktır. Her bilim insanı kendi açısından tanımlar. Bu bir bilimsel zorunluluktur. Ancak ...
Köşe Yazarları Şahin Filiz 07 Kasım 2017 20:50 399 Kez Okundu Yorum Yok
Psikoloji, Psikiyatri ve Felsefi Sağaltım İnsanın bedensel, ruhsal ve zihinsel sorunları, modern zamanlarda karmaşıklaştığı gibi, daha da görünür hale gelmiştir. Bu sorunlar görünürleştikçe modern deneysel bilim yaklaşımı tanı, tanım ve çözüm yöntemlerini olgusal veriler üzerinde ...
Köşe Yazarları Şahin Filiz 31 Ekim 2017 20:20 564 Kez Okundu Yorum Yok
Felsefi Sağaltımın Kapsamı ve Sınırları Felsefe Tarihi, Antik çağlardan modern zamanlara kadar uzanan bir tarih bilimi olduğu kadar, aynı zamanda zihinsel, ruhsal ve bedensel olmak üzere insan varoluşunu tümüyle kuşatan bir danışmanlık ve terapi sürecidir. Felsefenin danışmanlık ve terapi ...
Köşe Yazarları Şahin Filiz 16 Ekim 2017 21:32 589 Kez Okundu Yorum Yok
“Türk Devleti’nin bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine ve milli kültürüne tehdit oluşturan her türlü düşmana karşı Türk gençlerinin sonuna kadar savaşacak bilinçte yetiştirilmeleri”, Atatürk’ün Milli Eğitimden ve eğitim ordusundan istediği ve beklediği bir görev olarak bilinmelidir. Milli ...
Köşe Yazarları Şahin Filiz 10 Ekim 2017 07:14 471 Kez Okundu Yorum Yok
Atatürk’ün düşüncelerinin en önemli esin kaynaklarından olan Türk filozofu Ziya Gökalp, 1922’de kendi memleketi olan Diyarbakır’da Osmanlıca haftalık bir dergi çıkarır. 33 hafta süren derginin adı Küçük Mecmua’dır. 2009 yılına gelinceye kadar bu derginin ancak çok az bir kısmının çeviriyazı ile ...
Köşe Yazarları Şahin Filiz 02 Ekim 2017 09:10 500 Kez Okundu Yorum Yok
DİYALOG VE ÇATIŞMA Dinler ve inançlar arası diyalog veya çatışmadan söz edebilir miyiz? Başka türlü sorayım. Farklı dinler ve dinlere bağlı insanlar bir arada yaşayabilirler mi? Yoksa bu mümkün değil, kesinlikle çatışırlar diyebilir miyiz? İnançlar çatışır ya da uzlaşırlar mı ? Bu sorularının ...
Köşe Yazarları Şahin Filiz 25 Eylül 2017 20:42 984 Kez Okundu 2 Yorum
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi, ifadesini Atatürk ilke ve devrimlerinde bulur. Atatürk ilkeleri bir parti, bir gurup ya da bir ideolojinin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza dek varlığına, birliğine ve dirliğine adanmış milli bir davanın ölümsüz kuramını oluşturur. Bu yüzden ...
Köşe Yazarları Şahin Filiz 16 Eylül 2017 22:38 479 Kez Okundu Yorum Yok
Kuşkusuz tarikat ve cemaatlerin kolektif gücünün bileşkelerinin yetiştirdiği siyasal İslamcı liderlerden birisi Necmettin Erbakan’dır. İnsan-Tanrı kavgasını ve bunun İslam’da yarattığı dış çelişkiler, Erbakan’ın “Davam” adlı kitabının çoğu yerinde saptamak mümkündür. Erbakan “doğru İslam”ı ...
Köşe Yazarları Şahin Filiz 28 Haziran 2017 16:48 644 Kez Okundu Yorum Yok
Din, yakinli itikatlarıyla ve feyizli ibadetleriyle ruha büyük bir vecd, samimi bir saadet verir, Dini hayat, bu vecdleri yaşamak, bu zevkleri tatmaktır. Bazılarına göre, din, siyaset içindir. Hakikatte ise din yalnız kendisi içindir. Dine gerçekten kıymet verenler dinin itikatlarına ve ...
Köşe Yazarları Şahin Filiz 22 Haziran 2017 21:19 649 Kez Okundu Yorum Yok
“Cemaat, Tarikat ve Kadın, Saykitap, İstanbul 2016 adlı kitabımda cemaatlerin ve tarikatların yapıları, doğaları ve örgütsel ilişkilerini ayrıntılı olarak yazmıştım. Aynı konuları ele alacak değilim. Fethullahçı terör örgütünü de ele almayacağım. Üzerinde duracağım konu, Fetö ile mücadelenin ...
FpsAgency