Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Köşe Yazarları Sinan Meydan 29 Haziran 2020 07:30 15 Kez Okundu Yorum Yok
Fatih Sultan Mehmet, akla, bilime, özellikle de sanata önem veren aydınlanmacı bir padişahtı. Resim ve heykel yapmanın “şeriata aykırı olduğunun” düşünüldüğü bir dönemde ve toplumda İtalya’dan ressamlar ve heykeltıraşlar çağırdı, kendi suretinin ve başka suretlerin resmini yaptırdı. Fatih ...
Köşe Yazarları Sinan Meydan 22 Haziran 2020 07:53 20 Kez Okundu Yorum Yok
24 Kasım 1934 tarihli Ayasofya Kararnamesi’ndeki “K. Atatürk” imzasının aynısı 26 Kasım 1934 tarihli 5 ayrı kararnamede daha var. Türkiye’de “tarih” son yıllarda hiç olmadığı kadar çok siyasete alet ediliyor. Güncel siyaset, hatta gündem değiştirmeye yönelik geçici siyasi söylemler ...
Köşe Yazarları Sinan Meydan 15 Haziran 2020 07:22 30 Kez Okundu Yorum Yok
“Ayasofya’nın Bizans eserleri için müze haline konulması bilmem ki tefsire muhtaç mıdır? Atatürk’ün geniş ve yüksek fikrini… toleransını… hakikat arayıcılığını… Ve memleketin içtimai ve ilmi bünyesinde vücuda getirdiği hayırlı değişimin derin izlerini, hiçbir şey bu sade misal kadar ...
Köşe Yazarları Sinan Meydan 08 Haziran 2020 07:37 27 Kez Okundu Yorum Yok
“Tüm insanlar eşit yaratılmışlardır ve aralarında yaşam, özgürlük ve mutluluğunu arama hakkı gibi Tanrı tarafından onlara verilmiş, onlardan ayrılamaz belirli haklara sahiptirler…” (Amerikan Bağımsızlık Bildirisi-1776) ABD’de siyahi Amerikalı George Floyd’un (46) polis şiddeti ...
Köşe Yazarları Sinan Meydan 01 Haziran 2020 07:55 26 Kez Okundu Yorum Yok
Üç farklı tarihe ait bu üç farklı belge, “Saray, Atatürk’ü, Milli Mücadele’yi başlatsın diye Samsun’a gönderdi!” yalanını yerle bir ediyor. Belgeler, Milli Mücadele’nin işbirlikçi İstanbul Saray Hükümeti’ne rağmen kazanıldığını gösteriyor. AKP iktidarı “kendi resmi ...
Köşe Yazarları Sinan Meydan 18 Mayıs 2020 07:44 37 Kez Okundu Yorum Yok
Atatürk Samsun’a, Mondros’a uygun olarak, dağıtılmamış orduları dağıtması, halkın elindeki silahları toplaması, şuralara son vererek yer yer başlayan direnişleri önlemesi için gönderildi. Yarın 19 Mayıs 2020; Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919′da Samsun’a çıkıp ...
Köşe Yazarları Sinan Meydan 11 Mayıs 2020 08:01 28 Kez Okundu Yorum Yok
Padişah Vahdettin, Atatürk ve arkadaşları hakkında 4 ayrı idam kararını onayladı. Onlar, boyunlarında idam fermanlarıyla Milli Mücadele’yi kazandılar. Bugün 11 Mayıs; emperyalist işgale karşı direnen Atatürk ve silah arkadaşlarının, İstanbul Saray Hükümeti’nin düzmece bir ...
Köşe Yazarları Sinan Meydan 04 Mayıs 2020 08:06 63 Kez Okundu Yorum Yok
“Biz şimdi Türklerle savaş halindeyiz. Türklere yenilirsek bütün etkimizi kaybedeceğiz…” (Amiral de Robeck’ten Lord Curzon’a telgraf, 26 Haziran 1920) Tescilli Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının çok sevdikleri eski bir yalan, üstelik TBMM’nin açılışının 100. yılında, 23 Nisan ...
Köşe Yazarları Sinan Meydan 27 Nisan 2020 08:11 50 Kez Okundu Yorum Yok
“Sağlık ve sosyal yardım konusunda izlediğimiz amaç şudur: Ulusumuzun sağlığının korunması ve kuvvetlendirilmesi, ölüm oranının azaltılması, nüfusun artırılması, sosyal ve bulaşıcı hastalıkların etkisiz hale getirilmesi, bu suretle millet fertlerinin dinç ve çalışmaya yetenekli bir halde ...
Köşe Yazarları Sinan Meydan 20 Nisan 2020 08:32 40 Kez Okundu Yorum Yok
23 Nisan 1920′de Ankara’da açılan TBMM ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli atıldı. Milli Mücadele’de TBMM Hükümeti ile Osmanlı Saray Hükümeti arasında iki yıl devam eden bir egemenlik savaşı yaşandı. Osmanlı Saray Hükümeti TBMM’yi yok etmek için çok uğraştı. Sonunda ...
Köşe Yazarları Sinan Meydan 13 Nisan 2020 08:15 50 Kez Okundu Yorum Yok
Tarihimizin en büyük krizi, varlık yokluk kavgası durumundaki Milli Mücadele, başarılı kriz yönetimiyle kazanıldı. 1921 tarihli üç kanun, bu kriz yönetiminin belgesi gibidir: 1. “Tekâlifi Milliye Emirleri”, 2. “Tarım Yükümlülüğü Kanunu”, 3. “Düşmandan Kurtarılan Yerlerin Halkına Yardım Kanunu” ...
FpsAgency