Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
The Mektup, Kılıçdaroğlu adına Avro-Atlantik gazetelerinde yayınlanan açık mektup. Küresel demokrasi projecilerini göreve çağıran kara ...
Bu köşede çarşamba günü yayımlanan “Devletin Fahri Bölgeleri” başlıklı yazımda “fahri konsolosluk” adı verilen kurumdan söz etmiştim. ...
Arapça’dan gelme fahrî, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, birincisi onursal ve ikincisi gönüllü, karşılıksız anlamına geliyor. Fahrî ...
Osmanlı’da başlayıp Türkiye Cumhuriyeti’nin 1950’li yıllarına kadar süren 75 yıllık Duyunu Umumiye İdaresi derdimiz, pek çok yönüyle ...
Avrupa sömürgecileri ile onları izleyen Amerikan emperyalizmi, ona olumlu ve yüceltici anlamda Şark Efsanesi diyorlar. Hayranları ve ...
1950’li yıllar, pekçok başka ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de Amerikan demokrasisine hayranlık arşa çıkmıştı. Amerikan mucizesini biz ...
Birgül Ayman Güler Köşe Yazarları 11 Haziran 2017 09:02 63 Kez Okundu 1 Yorum
Küreselciliğin “değişmeyen ya delidir ya ölü” veciz sözüyle başlayan ulus devletleri tasfiye etme ve dünyayı küresel (kendisi) ile ...
Türkiye’de 1960’lı yıllarda başlayan planlı kalkınma, plan sözü anlamından çok şey yitirse de sürüyor. Şimdi, içinde bulunduğumuz ...
Son otuz yılımızın “yönetişim devrimi”ni hatırlıyor munuz? Neo-liberallerle anarşistleri, sosyalist/sosyal demokrat geçmişlilerle ...
Yapısal reformlar sözü, küreselci neo-con gücün ulusal devleti çözme stratejisinin adı. Küreselcilik çöküp gitmiş; bu ardçı dalga ...
İktidar partisi 2019 takvimini sistemli biçimde yürütüyor. Ama en temel politikalar bakımından manzara farklı. * İktisat politikaları ...
FpsAgency