Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır!
Köşe Yazarları 07 Kasım 2013 20:24 684 Kez Okundu 3 Yorum
l’Alliance Israèlite & El Tiempo Erdoğan’ın bir yakını ölmüştü, göz yaşları sel olmuştu, bir üçlü var, gidecekler, ellerini kaldırıp dua edecekler. Hamza, Kemal, Tekin adlarındadırlar, hazırlandılar ve kravatlarını attılar. Kravatları atık, elleri havada ve duadadırlar. Birgün ...
Köşe Yazarları 30 Ekim 2013 20:02 1126 Kez Okundu 1 Yorum
Kendi kitabımdan aktarma yapmayı, hoş saymıyorum ama yine de Atamanoğlu Fatih’ten alıyorum, “Kanuni Süleyman zamanında Avrupa merkantilist çocukluğunu yaşıyordu”, böyle başlıyorum, Koğuş’taki altı ciltlik, 1927 tarihli Larousse ile sürdürüyorum, ...
Köşe Yazarları 26 Ekim 2013 17:30 592 Kez Okundu 5 Yorum
Bu zindanda mevcut “Who’s who in Jewish history” Joseph Nasi girişine “statesman in Turkey” açıklamasıyla başlıyor. Kanuni döneminde, İstanbul’da ve Avrupa’da en mühim tüccar-devlet adamlarından biriydi diyebiliriz ve Muhteşem’in yerine ...
Köşe Yazarları 24 Ekim 2013 00:36 822 Kez Okundu 1 Yorum
Apparatçik, aparat, bir vida olabilir, “kullanan adam” anlamında olsa da, artık kendisi bir “aparat”, bir vida olmuş insan yerine kullanıyoruz. Dilde sıçrama yapıyoruz ve insandan çıkışa işaret etmiş oluyoruz. Şimdi, bu tekeliyet mengenesinde, öbek öbek kadınları ...
Köşe Yazarları 06 Ekim 2013 22:28 345 Kez Okundu Yorum Yok
Bir kitap çıktı, “Divitçioğlu Anlatıyor”; burada anlatılanların kısm-ı azamisi yanlıştır. Yedek subay’a ne zaman gittiğini, Ankara’da ve yoksa İstanbul’da mı, bilemiyoruz. Herhalde iki yerdedir ve Harp Akademileri’nde ders veriyor; ne hoş, subaylar maden bulmuşlar, hep Marx’ı soruyorlar. Ve ...
Köşe Yazarları 04 Ekim 2013 13:01 976 Kez Okundu 3 Yorum
Divitçioğlu & Küçükömer & Aren (I) / Yalçın Küçük Bunu yaparım, sonra ben de şaşarım, 1979 yılında da yapmıştım, iktisat kitap ve istatistiklerini toplamıştım ve baktım. İçinden, bir, bir askeri müdahale çıkardım ve iki, “asker gelecek, Erbakan’ı hapse atacak ve çok daha dinci bir ...
Köşe Yazarları 20 Eylül 2013 00:01 1008 Kez Okundu 2 Yorum
Tarihler şöyle yazıyor, 1851 yılında darbe yaptı ve 1852 yılında Cumhuriyet’e son verip imparatorluğunu ilan etti, bu Bonaparte ailesinin ikinci ilanıdır. Marx’ın “The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte” klasik çalışması bunun üzerine yazılmıştı, biliyoruz. Lui Bonaparte, Büyük Bonaparte’ın ...
Köşe Yazarları 13 Eylül 2013 22:58 969 Kez Okundu 5 Yorum
İkisi de akepe iktidarı elçisidirler, çok bilgisiz olduklarını görüyoruz, Kahire’ye gidiyorlar, “General Sisi ile bir randevumuz yok çünkü ordu bizim muhatabımız değil,” buyurmuşlar; ah diplomasız diplomatlar, El Sisi hem bakan ve hem de başbakan yardımcısıdır; bunlar hâlâ ...
Akepe’den Bay Yazıcı & Bay Çiçek Yazarlar ve müebbedi bağlarlar Artık daha net ve açık görüyoruz. Bu bir kin meselesi değil, fazlasıdır. Bu bir devr-i sabık yaratma, bir ancien régime ilanı değil, çok ötesidir. Bu bir ceza yağdırma değil, düşman vurmadır. Bu bir hukuksuzluk değil, devletin ...
Silivri Devlet Hastanesi’ne giderken, cezaevi aracında, Ataman da vardı, yeni partili, bize Doğu Perinçek’i anlatıyor, çok yükseklerde dolaşıyoruz. Ben, ilk kez karşılaştığım Engin Paşa’ya sormak istiyorum, “Necdet Paşa ne yapıyor”, sorum işte budur. Doğrudan cevap verdi, “bizi kurtarmak için”, ...
Haberler Köşe Yazarları Yalçın Küçük 20 Ağustos 2013 20:44 742 Kez Okundu 2 Yorum
İslamcılar korkarlar ve hukuk dışına kaçarlar Hükümete gelirler, gelmeleri korkmaları ile beraberdir. Sınır ve hukuk bilmezler; içlerinden düşüşü hak ettiklerini biliyorlar. Soygun ve yoksulluk el eledir; işleri, diyebiliriz. Düşecekler ve peki nasıl, tasfiyeye başlarlar. Bunların işi sonuna ...
FpsAgency